กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมออกอากาศในรายการ “รู้สู้ภัย” ของสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ซึ่งเป็นรายการออกอากาศทาง facebook live และ youtube live เวลา 20.00-21.00 น. ทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นตอนที่กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของภาคใต้ ในขณะที่ในภาคอื่นเป็นฤดูหนาว เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงเรื่องจะมีพายุเข้ามาหรือจะมีการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงต่อจากนี้ไปถึงประมาณหลังช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือไม่อย่างไร โดย ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ ได้อธิบายถึงปัจจัยต่างๆ จากข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามสภาวะอากาศและการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โดยย้ำว่า ขอให้พี่น้องประชาชนคอยติดตามรับฟังข่าวจากหน่วยงานราชการภาพ/ข่าวจากรายการ “รู้สู้ภัย” ของ Thai PBS ซึ่งสามารถดูรายละเอียดย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/vb.330743...

เรียบเรียงข่าว : มาลินี มีลาภสม
16 พฤศจิกายน 2561