กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “สืบสานประเพณีลอยกระทง กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี 2561” ณ ริมสระน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีการแต่งชุดไทย ประกวดนางนพมาศ รำวงย้อนยุค ซุ้มสาธิตการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยแล้ว ยังเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาข่าว/ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก
23 พฤศจิกายน 2561