กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.30 น. ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพครั้งที่ 1 TMD walk and run for Health 2018 แล้วเราจะมารักสุขภาพกัน โดยใช้เส้นทางการวิ่งภายในกรมอุตุนิยมวิทยา จากจุดเริ่มต้นด้านหน้าอาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา วนทางขวา ผ่าน อาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว สวนสุขภาพ กรมอุตุนิยมวิทยา บ้านพักข้าราชการอุตุนิยมวิทยา แล้วเลี้ยวตัดเข้าถนนข้างสนามเด็กเล่น ผ่านสระน้ำ สนามบาสเก็ตบอล และหอประชุมใหญ่กรมอุตุนิยมวิทยา มาถึงจุดเริ่มต้น เป็นระยะทาง 800 เมตรต่อ 1 รอบ โดยมีการแข่งขันวิ่งระยะทาง 7.2 กิโลเมตร หรือ 9 รอบ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบไปด้วยอายุไม่เกิน 40 ปี หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง และอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย ซึ่งอันดับที่ 1 – 3 จะได้รับของที่ระลึกจากผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดประเภทไม่นับผลการแข่งขัน ระยะทาง 3.2 กิโลเมตรหรือ 4 รอบ เพื่อส่งเสริมสุขภาพตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมนี้มีผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก สำหรับทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมและสามารถเข้าเส้นชัยของแต่ละประเภทจะได้รับเหรียญประจำการแข่งขันนี้ทุกท่านข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
30 พฤศจิกายน 2561