กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา ถวายแจกันดอกไม้สดหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และลงนามถวายพระพร ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จากนั้นได้เข้าถวายแจกันดอกไม้สดหน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดกามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

ณ บริเวณชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก
13 กุมภาพันธ์ 2562