กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 20.00 น. ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวขอบคุณคณะทำงานศูนย์อำนวยการติดตามสภาวะอากาศและแผ่นดินไหวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ติดตามสภาวะอากาศและแผ่นดินไหว ตลอดช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่งานพระราชพิธี ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย โดยกล่าวทิ้งท้ายว่า “ทุกคนที่ปฏิบัติงานในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในช่วงพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 ปฏิบัติงานจนมีความสำเร็จทุกวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสได้แสดงความจงรักภักดี” ณ ห้องบัญชาการกองพยากรณ์อากาศชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา

ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : ชนานันท์ จั่นเทศ /พลากร เวียงดอนก่อ /อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
07 พฤษภาคม 2562