กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมประชุมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยมี พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 1 เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมใหญ่ กองทัพภาคที่ 1

ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ และ ช่างภาพกองทัพภาคที่ 1
07 มิถุนายน 2562