กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประธาน โดยเริ่มจากกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดบางนาใน พระอารามหลวงพระอารามหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และความเป็นสิริมงคลแก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และครอบครัวกรมอุตุนิยมวิทยา ณ อาคารสโมสรกรมอุตุนิยมวิทยา จากนั้น อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวคำอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 พร้อมร่วมกันร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” และ “สดุดีพระแม่ไทย” สุดท้าย ผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้ร่วมพิธี ร่วมกันลงนามถวายพระพร หน้าพระฉายาลักษณ์ ด้านหน้าอาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา

ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก/พลากร เวียงดอนก่อ

09 สิงหาคม 2562