กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพายุหมุนเขตร้อน สมัยที่ 46 (WMO/ESCAP Panel on Tropical Cyclones) ณ เมืองเนปิดอร์ ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 9 -13 กันยายน 2562 โดยมีพิธีเปิดการประชุมในช่วงเช้าของวันที่ 9 กันยายน 2562 ซึ่ง H.E. Mr. Thant Sin Maung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและคมนาคมของเมียนมา เป็นประธานในพิธีและมีผู้แทน WMO, ESCAP และ RSMC นิวเดลี ร่วมกล่าวเปิดประชุม วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทบทวนผลกระทบของพายุที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอ่าวเบงกอลและทะเลอารเบียนในรอบปีที่ผ่านมาและกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการพายุหมุนเขตร้อน

 

ข่าว/ภาพ : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
10 กันยายน 2562