กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ นายสมชาย นุชประมูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 129 ปี และร่วมบริจาคสบทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลางเพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลและจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของกรมบัญชีกลาง โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ
07 ตุลาคม 2562