กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ นายบุญเลิศ อาชีวระงับโรค ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ในความร่วมมือโครงการระบบให้คำแนะนำการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia –Flash Flood Guidance System : SeAFFGS)  สืบเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้เข้าร่วมดำเนินโครงการระบบให้คำแนะนำน้ำท่วมฉับพลันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SeAFFGS) ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) โดยมีประเทศเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว ไทย และ เวียดนาม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบให้คำแนะนำพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน (FFGS) ในภูมิภาคเอเชียตะวันนออกเฉียงใต้ให้ดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ และปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาต่างๆ ในภูมิภาค ในการผลิตข่าวพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันที่จะนำมาซึ่งอันตรายได้อย่างถูกต้องทันเวลา ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการลดความเสียงของภัยพิบัติป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้ ในการนี้คณะผู้แทนองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ได้เดินทางพบปะประชุมหารือความร่วมมือกับประเทศสมาชิกภายใต้ SeAFFGS ในช่วงเดือนตุลาคม และมีกำหนดประชุมหารือกับกรมอุตุนิยมวิทยาไทยระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562 ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีประเด็นหารือที่สำคัญคือความร่วมมือของประเทศสมาชิก SeAFFGS ในการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ในการพัฒนาระระบบให้คำแนะนำการพยากรณ์น้ำท่วมฉับพลันสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกใต้

 

ข่าว : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
10 ตุลาคม 2562