กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ และนายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019 : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน : ASEAN Connectivity” โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019 : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน : ASEAN Connectivity” ซึ่งงานนี้ จะเป็นสะพานเชื่อมที่ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงและสัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น และเปิดทางเลือกใหม่ๆ ในการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงและยั่งยืน ควบคู่กับการแสดงให้ต่างประเทศได้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยที่จะก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ มีความเชื่อมั่นและนำไปสู่การลงทุนในประเทศในที่สุด และภายในงานมีการรวมตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลกว่า 300 บูธ เน้นการนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล ในการนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ร่วมออกบูทการนำเสนอผลงานของกรมอุตุนิยมวิทยาในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

 
29 ตุลาคม 2562