กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมท่าอากาศยานครบรอบ 86 ปี และร่วมสมทบทุนสนับสนุนกองทุนสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ โดยมีนายกมล หมั่นทำ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นผู้รับมอบ ณ กรมท่าอากาศยาน ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุทเทพฯ

 

ข่าว/ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ
27 พฤศจิกายน 2562