กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รับมอบใบระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 โดยมีนายบุคลากร ใจดี ผู้อำนวยการฝ่ายขาย องค์กร British Standards Institution (BSI) เป็นผู้มอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ในส่วนกองพยากรณ์อากาศ กับกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ณ ห้องประชุมกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

การรับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เป็นการการันตีด้วยมาตรฐานระดับสากล ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยา จึงได้นำระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO มาใช้ในการบริหารการพยากรณ์อากาศ และแผ่นดินไหว ในด้านการให้บริการจะเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้บริการ ด้วยการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดทางด้านคุณภาพของการปฏิบัติงาน สามารถนำไปเป็นกรอบทางความคิดในการทำงานและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านเอกสารของระบบคุณภาพ รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นระบบสามารถรักษาคุณภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ในด้านการพยากรณ์อากาศ และการเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ / จักรี ธนามี
09 มกราคม 2563