กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ของกรมอุตุนิยมวิทยา “เด็กไทย ยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ พลเมืองไทย” ประจำปี 2563 โดยมี นายประสาน สังวาลเดช ผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักสามัคคีและความผูกพันภายในหน่วยงานตลอดจนครอบครัวผู้ปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลจากยาเสพติด และภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายประกอบไปด้วย ปาลูกดอก ยิงปืน โยนห่วง สอยดาว ชิงรางวัลมากมาย และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ร่วมทั้งอาหาร เครื่องดื่มหลากหลายชนิดให้เด็กๆและ ผู้ร่วมงานได้รับประทานกัน ณ สโมสรกรมอุตุนิยมวิทยาภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

12 มกราคม 2563