กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ นายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และมอบทุนการศึกษาแก่ เยาวชน ดีมีน้ำใจและขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ศูนย์เยาวชนบางนา โดยมี พลเรือตรี มนต์เดช พัวไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย ซุ้มกิจกรรมให้ความรู้ การแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ เกมนันทนาการ และการแจกของรางวัล โดยมีเด็ก เยาวชน ผู้ปกครองในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงมาร่วมงาน จำนวน 2500 คน

 

ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ


 12 มกราคม 2563