กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายปฏิบัติการ และนายสมควร ต้นจาน ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข  ร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาระบบและแอปพลิเคชัน AirCMI โดยมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป) เป็นผู้นำเสนอโครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันที่ ป.ย.ป.บูรณาการร่วมกับพันธมิตร และจังหวัดเชียงใหม่ ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
14 มกราคม 2563