กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร และนางสาวอนงลักษณ์ จิรกาลวสาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562 และเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเสด็จถวายรางวัลแก่องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 เพื่อย้ำเตือนให้ทุกคนตระหนักและเล็งเห็นถึงสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน เป็นวันที่ทุกคนจะช่วยกันส่งเสริม ให้โลกเป็นสังคมที่มนุษย์ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติสุข ณ ห้องวายุภักษ์ 5-6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ
08 กุมภาพันธ์ 2563