กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร เข้าตรวจราชการและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม ส่วนตรวจอากาศการบินและ สถานีอากาศเกษตรนครพนม โดยมีนางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสามารถ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายสมผล เมืองโครต ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้การต้อนรับ  

 

ภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
11 กุมภาพันธ์ 2563