กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ นายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม และคณะ จัดกิจกรรมโครงการ “อุตุฯ ปันน้ำใจ สร้างสายใยสู่สังคม” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยมีการมอบปัจจัย และของใช้ต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตที่จำเป็น นอกจากนี้ทางผู้เข้าร่วมโครงการจะเน้นในการให้โอกาส พัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้บุคคลกลุ่มนี้ ได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างเข้มแข็งได้ด้วยตนเองและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในสังคม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง หน่วยบริการประจำอำเภอบ้านฉาง (สำนักงานชั่วคราว) ภายในวัดสำนักกะท้อน ตำบลสำนักกะท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

 

ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

ลงข่าว ; อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
12 กุมภาพันธ์ 2563