กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และนายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำอุปโภค และติดตามช่วยเหลือ บรรเทาความเดือนร้อน พร้อมทั้งควบคุมสถานการณ์ปัญหาน้ำแล้ง ไม่ให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และลดความเสียหายให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง ณ ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

 

ภาพ/ข่าว : กองพยากรณ์อากาศ

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
16 มีนาคม 2563