กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา เข้าร่วมการรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ work form home ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมชี้แจงและอธิบายแนวทางดังกล่าว สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid – 19 ส่งผลกระทบต่อปัญหาหลายด้านในสังคม ทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจร่วมถึงคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อให้สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และเป็นการสร้างโมเดลการทำงานของราชการรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในอนาคต โดยมีการนำ แอปพลิเคชัน มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้แก่ cisco , Microsoft Teams, google และ line ผ่านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์มือถือ ทั้ง ios และandroid โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ
18 มีนาคม 2563