กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายบริหาร ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว รายการสารตั้งต้น ทางสถานีโทรทัศน์ PPTV ในประเด็น สถานการณ์ความแห้งแล้งของประเทศไทย และการคาดการณ์ ฤดูฝนของประเทศไทย ประจำปี 2563 ณ ห้องบัญชาการกองพยากรณ์อากาศชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยจะออกอากาศให้รับชมในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 23.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ PPTV

ข่าว/ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ
20 มีนาคม 2563