กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

            เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “อุตุฯ ร่วมใจ ต้านภัย Covid-19” โดยการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วมต่างๆ เช่น บันได ลิฟต์ ประตู ลูกบิด หน้าต่าง โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร ห้องน้ำ ห้องประชุม บริเวณอาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา หอประชุมใหญ่กรมอุตุนิยมวิทยา โรงอาหาร และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับความสนใจจาก ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมอุตุนิยมวิทยา มาทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส Covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

            กิจกรรม “อุตุฯ ร่วมใจ ต้านภัย Covid-19 สืบเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครานา 2019 ซึ่งนอกจากจะทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วมแล้ว ยังมีมาตรการให้บุคลากรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังต่างประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยง หรือหากเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ จะต้องผ่านการคัดกรองโรค ปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์ พร้อมกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจมีไข้ให้รีบพบแพทย์ทันที และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยาดูแลสุขภาพส่วนบุคคลด้วยการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอร์ เจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยที่สะอาดเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่จำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค



ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ/อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์/จักรี ธนามี/พัศวุฒิ ตระกาโรบล
23 มีนาคม 2563