สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน30.7ESE14.8318:08ไม่มีฝน1,128.6
ดอยอ่างขาง20.015.5ESE14.8315:00ไม่มีฝน1,303.0
เชียงราย31.316.4N16.6813:30ไม่มีฝน999.3
เชียงราย สกษ.31.215.011.1211:37ไม่มีฝน818.0
ทุ่งช้าง16.8W12.9713:30ไม่มีฝน1,357.5
พะเยา31.416.6SSW11.1211:30ไม่มีฝน723.4
ท่าวังผา33.517.8SSW16.6815:30ไม่มีฝน1,337.7
เถิน34.819.3SE22.2415:25ไม่มีฝน837.3
แม่สะเรียง35.019.0ESE14.8311:29ไม่มีฝน910.1
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่32.820.5SSW14.8314:13ไม่มีฝน963.0
ลำปาง33.519.4NNW12.9723:06ไม่มีฝน1,230.9
ลำพูน33.019.8SW20.3912:48ไม่มีฝน903.6
แพร่34.919.5WSW9.2716:08ไม่มีฝน999.9
น่าน33.418.6W9.2712:20ไม่มีฝน1,275.0
น่าน สกษ.33.017.6S14.8300:00ไม่มีฝน1,126.4
ลำปาง สกษ.32.618.8ESE12.9712:21ไม่มีฝน846.9
อุตรดิตถ์35.323.1NE18.5311:00ไม่มีฝน842.8
สุโขทัย35.021.7WNW18.5319:45ไม่มีฝน736.2
ศรีสำโรง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หล่มสัก34.323.7SSE12.9714:30ไม่มีฝน801.7
แม่สอด34.019.5ENE25.9515:41ไม่มีฝน1,640.5
ตาก33.521.8ENE16.6812:09ไม่มีฝน873.2
เขื่อนภูมิพล35.022.0E16.6814:40ไม่มีฝน742.7
พิษณุโลก35.022.5WSW24.0914:20ไม่มีฝน867.6
เพชรบูรณ์34.622.9NE12.9710:30ไม่มีฝน880.2
กำแพงเพชร34.022.5E27.8011:54ไม่มีฝน1,041.6
อุ้มผาง32.216.4ENE20.3909:57ไม่มีฝน1,319.2
พิจิตร สกษ.34.924.3SE24.0909:57ไม่มีฝน837.2
ดอยมูเซอ สกษ.26.716.0NNW25.9509:55ไม่มีฝน1,168.4
วิเชียรบุรี34.721.3NNE18.5310:00ไม่มีฝน1,134.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.31.919.8ESE14.8311:29ไม่มีฝน739.3
หนองคาย33.222.7ESE24.0909:45ไม่มีฝน1,604.7
เลย33.021.0S14.8309:10ไม่มีฝน625.7
อุดรธานี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สกลนคร สกษ.31.319.5ESE22.2411:56ไม่มีฝน1,315.8
สกลนคร29.721.7SE22.2410:35ไม่มีฝน1,213.0
นครพนม30.021.5E25.9509:50ไม่มีฝน2,155.7
นครพนม สกษ.29.219.0E22.2417:00ไม่มีฝน2,082.6
หนองบัวลำภู32.022.2E27.8003:50ไม่มีฝน1,038.6
ขอนแก่น32.522.8ESE27.8011:51ไม่มีฝน1,068.6
มหาสารคาม32.421.4ESE24.0913:00ไม่มีฝน1,258.6
มุกดาหาร30.722.0NE27.8012:15ไม่มีฝน1,587.0
ท่าพระ สกษ.32.620.0NE22.2415:53ไม่มีฝน966.7
กาฬสินธุ์31.720.3E24.0911:05ไม่มีฝน1,302.5
ชัยภูมิ33.523.5E33.3610:05ไม่มีฝน778.8
ร้อยเอ็ด สกษ.32.019.5ENE25.9516:00ไม่มีฝน1,725.7
ร้อยเอ็ด33.021.1E31.5109:46ไม่มีฝน1,530.7
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)32.821.1NNE27.8016:50ไม่มีฝน1,697.7
อุบลราชธานี สกษ.33.020.3NNE11.1219:30ไม่มีฝน1,582.9
ศรีสะเกษ33.019.5NNE18.5319:00ไม่มีฝน1,202.5
ท่าตูม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครราชสีมา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สุรินทร์32.920.2NNE27.8020:01ไม่มีฝน1,194.2
สุรินทร์ สกษ.33.018.8E25.9514:20ไม่มีฝน1,431.2
โชคชัย33.322.2E27.8014:49ไม่มีฝน573.9
ปากช่อง สกษ.31.922.3NE27.8013:02ไม่มีฝน971.3
นางรอง33.021.2SE22.2415:22ไม่มีฝน829.3
บุรีรัมย์32.419.8NE35.2108:24ไม่มีฝน1,261.7
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 36.424.6SE16.6809:05ไม่มีฝน975.4
ตากฟ้า สกษ.35.327.0ESE29.6508:09ไม่มีฝน1,029.1
ชัยนาท สกษ.35.023.8E14.8308:31ไม่มีฝน739.9
อุทัยธานี35.623.9- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน666.0
พระนครศรีอยุธยา35.423.1NE29.6507:59ไม่มีฝน575.8
บัวชุม 34.023.4E29.6509:24ไม่มีฝน908.9
ปทุมธานี สกษ.37.125.4NE7.4114:57ไม่มีฝน837.0
สมุทรปราการ สกษ.34.026.4ESE14.8316:00ไม่มีฝน962.6
ทองผาภูมิ34.520.6SE11.1214:44ไม่มีฝน1,471.0
สุพรรณบุรี34.524.0ENE7.4110:20ไม่มีฝน513.2
ลพบุรี35.424.4N31.5114:55ไม่มีฝน790.1
อู่ทอง สกษ.34.222.2ลมสงบไม่มีฝน660.8
สนามบินสุวรรณภูมิ33.324.7NE35.2109:00ไม่มีฝน855.4
สมุทรสงคราม32.525.6- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน802.8
กาญจนบุรี34.421.8E16.6811:19ไม่มีฝน684.1
นครปฐม32.822.0NNE14.8317:20ไม่มีฝน691.3
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.34.325.6NE14.8323:06ไม่มีฝน1,030.6
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย35.227.6ENE14.8312:20ไม่มีฝน911.8
กรุงเทพมหานคร36.826.0E11.1209:30ไม่มีฝน1,058.1
สนามบินดอนเมือง34.426.1N29.6515:30ไม่มีฝน998.0
นำร่อง31.828.0SSW18.5318:00ไม่มีฝน833.1
ราชบุรี33.425.0N29.6500:00ไม่มีฝน956.1
ภาคตะวันออก
นครนายก25.417.9NE14.8321:37ไม่มีฝน2,588.2
ปราจีนบุรี34.724.8E14.8311:20ไม่มีฝน1,341.4
กบินทร์บุรี33.022.6ENE5.5611:00ไม่มีฝน1,284.2
สระแก้ว33.523.1ESE5.5609:47ไม่มีฝน1,356.6
ฉะเชิงเทรา35.022.5NE14.8313:55ไม่มีฝน919.8
ชลบุรี35.225.4E25.9518:50ไม่มีฝน1,064.2
เกาะสีชัง31.525.0NE16.6816:35ไม่มีฝน900.8
พัทยา32.125.6NW22.2413:26ไม่มีฝน849.0
อรัญประเทศ33.423.5NNE14.8310:00ไม่มีฝน1,119.8
แหลมฉบัง34.326.1NE14.8318:28ไม่มีฝน645.9
สัตหีบ34.623.5S14.8314:10ไม่มีฝน1,244.6
ระยอง32.024.4SW12.9711:15ไม่มีฝน942.4
ห้วยโป่ง สกษ.34.723.4N16.6810:40ไม่มีฝน1,075.7
จันทบุรี34.823.8NE25.9512:34ไม่มีฝน2,537.9
พลิ้ว สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตราด33.723.3NE18.5305:19ไม่มีฝน5,326.8
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี33.424.5NNE22.2410:20ไม่มีฝน585.6
หนองพลับ สกษ.32.521.7NE24.0913:30ไม่มีฝน962.8
หัวหิน32.425.2E20.3917:30ไม่มีฝน649.8
ประจวบคีรีขันธ์34.522.7SSE25.9514:00ไม่มีฝน855.8
ชุมพร32.423.0ENE18.5316:05ไม่มีฝน1,560.8
สวี สกษ.32.222.5NNE11.1215:37ไม่มีฝน1,455.2
เกาะสมุย30.724.6ENE33.3614:0719.31,130.8
สุราษฎร์ธานี32.023.5NNE22.2411:30ฝนเล็กน้อย1,169.0
นครศรีธรรมราช29.023.7E27.8017:005.51,740.1
นครศรีธรรมราช สกษ.30.223.6ENE22.2421:2018.91,510.1
สุราษฎร์ธานี สกษ.30.622.5ENE22.2420:108.01,743.1
พระแสง สอท.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ฉวาง31.423.0W14.8315:004.11,470.1
พัทลุง สกษ.30.424.4E31.5114:0022.81,304.8
สงขลา31.225.4ENE24.0920:2232.71,130.1
หาดใหญ่32.622.8ENE37.0721:008.01,262.8
คอหงษ์ สกษ.31.524.3ENE20.3921:1543.41,539.6
สะเดา32.522.9E27.8011:206.21,228.6
ปัตตานี33.023.9E35.2120:5741.31,286.9
ยะลา สกษ.30.223.6SE35.2113:227.31,918.0
นราธิวาส32.7.0E16.6812:0114.81,691.5
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง33.522.6NE24.0912:45ไม่มีฝน3,804.0
ตะกั่วป่า33.023.4NNW29.6515:1017.23,312.7
กระบี่33.422.8ENE16.6814:3810.01,468.6
ภูเก็ต33.524.5SSE27.8016:071.01,615.4
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)33.222.5E12.9706:1036.52,416.8
เกาะลันตา31.924.1E33.3604:30ไม่มีฝน1,979.0
ตรัง32.023.6ENE29.6515:255.81,974.4
สตูล33.122.5W25.9514:054.01,944.1
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง