สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 09 ธันวาคม 2561
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน29.620.5ESE14.8318:19ไม่มีฝน1,144.4
ดอยอ่างขาง18.615.5SE24.0920:00ไม่มีฝน1,998.9
เชียงราย30.720.8SE16.6815:30ฝนเล็กน้อย1,878.7
เชียงราย สกษ.29.721.0SSE12.971415 ไม่มีฝน1,837.2
ทุ่งช้าง30.514.7SSE7.4112:00ไม่มีฝน1,820.7
พะเยา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ท่าวังผา29.721.5S20.3914:50ไม่มีฝน1,829.8
เถิน32.322.7ESE16.6815:00ไม่มีฝน1,127.9
แม่สะเรียง33.521.0S12.9714:17ไม่มีฝน1,504.7
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่32.123.0S16.6813:31ไม่มีฝน956.1
ลำปาง32.421.6SSE11.1215:45ไม่มีฝน1,166.1
ลำพูน32.622.0S16.6814:44ไม่มีฝน1,108.9
แพร่31.522.7S14.8315:30ไม่มีฝน1,048.4
น่าน30.021.7SSE5.5614:10ไม่มีฝน1,111.6
น่าน สกษ.28.920.6W9.2712:20ไม่มีฝน1,115.2
ลำปาง สกษ.31.021.4S9.2714:33ไม่มีฝน1,186.5
อุตรดิตถ์31.123.0ENE14.8312:20ไม่มีฝน1,375.0
สุโขทัย29.823.0SW12.9715:250.2896.1
ศรีสำโรง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หล่มสัก29.423.5N14.8313:00ไม่มีฝน880.9
แม่สอด31.221.7ENE22.2419:40ไม่มีฝน1,800.4
ตาก30.322.8SW20.391758 ไม่มีฝน920.2
เขื่อนภูมิพล30.522.5ESE9.2711:093.41,044.9
พิษณุโลก29.823.3NNE12.9716:450.31,152.4
เพชรบูรณ์30.123.5N12.9718:35ไม่มีฝน1,011.6
กำแพงเพชร30.023.7ESE12.9715:230.71,132.2
อุ้มผาง27.620.2ENE18.5313:11ไม่มีฝน1,276.6
พิจิตร สกษ.29.622.2NW14.8314:200.31,047.3
ดอยมูเซอ สกษ.23.018.5ENE22.2418:08ไม่มีฝน1,335.6
วิเชียรบุรี30.123.8NE11.121000 0.11,336.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.27.121.5ESE7.4110:070.31,205.2
หนองคาย26.322.0E18.5310:44ไม่มีฝน1,760.5
เลย26.621.9NE9.2714:310.41,186.4
อุดรธานี27.021.6N12.9715:361.41,433.6
สกลนคร สกษ.28.221.2ESE18.5311:20ไม่มีฝน1,625.4
สกลนคร28.122.4SE11.1210:28ไม่มีฝน1,562.3
นครพนม28.824.0E24.0912:47ไม่มีฝน2,734.8
นครพนม สกษ.28.720.2E14.8314:40ไม่มีฝน2,338.5
หนองบัวลำภู26.522.0ENE16.6808:560.41,312.2
ขอนแก่น28.622.1NNE18.5314:34ไม่มีฝน1,298.2
มหาสารคาม30.120.0NNE25.9511:40ไม่มีฝน1,233.5
มุกดาหาร29.922.1NNE27.8012:18ไม่มีฝน1,950.6
ท่าพระ สกษ.29.822.0NNE20.3912:50ฝนเล็กน้อย1,041.4
กาฬสินธุ์30.119.4S18.5318:00ไม่มีฝน1,109.4
ชัยภูมิ29.623.0ENE31.5111:51ไม่มีฝน901.5
ร้อยเอ็ด สกษ.30.121.5ENE27.8013:11ไม่มีฝน1,259.8
ร้อยเอ็ด- ยังไม่ได้รับรายงาน -
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)34.722.9NNE24.0902:52ไม่มีฝน1,732.1
อุบลราชธานี สกษ.34.022.6NNE20.3918:10ไม่มีฝน1,927.7
ศรีสะเกษ33.222.3NE18.531240 ไม่มีฝน1,437.3
ท่าตูม32.023.8ESE14.8317:05ไม่มีฝน1,094.2
นครราชสีมา29.623.7ENE25.9509:03ไม่มีฝน958.3
สุรินทร์32.523.0NE24.0922:55ไม่มีฝน1,126.0
สุรินทร์ สกษ.32.222.2N25.9514:20ไม่มีฝน1,072.7
โชคชัย30.523.0E22.2409:42ไม่มีฝน920.0
ปากช่อง สกษ.26.122.4ENE31.5109:12ฝนเล็กน้อย1,520.8
นางรอง32.823.6NNE29.658:52 ไม่มีฝน768.5
บุรีรัมย์32.022.0ENE38.9208:50ไม่มีฝน845.2
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 29.823.9SE11.1212:310.5903.6
ตากฟ้า สกษ.29.824.0NE18.5311:500.11,268.2
ชัยนาท สกษ.30.224.3N9.2713:200.2784.4
อุทัยธานี29.424.2NNE14.8311:00ไม่มีฝน
พระนครศรีอยุธยา30.523.4NE27.8011:41ไม่มีฝน1,103.1
บัวชุม 29.823.9E18.5312:28ฝนเล็กน้อย1,642.3
ปทุมธานี สกษ.30.324.9N7.4119:00ไม่มีฝน1,460.1
สมุทรปราการ สกษ.29.825.5ESE12.9711:00ฝนเล็กน้อย1,435.5
ทองผาภูมิ29.323.2SSE9.2707:42ไม่มีฝน1,899.5
สุพรรณบุรี29.724.2NNE7.4109:00ไม่มีฝน901.9
ลพบุรี29.824.7NE18.5309:00ไม่มีฝน1,251.4
อู่ทอง สกษ.29.623.8N24.0910:29ไม่มีฝน854.8
สนามบินสุวรรณภูมิ29.924.9ENE72.2810:30ไม่มีฝน1,032.8
สมุทรสงคราม29.621.3N24.0918:559.7
กาญจนบุรี29.622.0NE11.1215:05ไม่มีฝน768.9
นครปฐม34.123.1NNE16.6809:42ฝนเล็กน้อย1,081.5
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.30.725.2NE14.8312:18ไม่มีฝน1,821.9
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย30.425.8NE7.4115:52ฝนเล็กน้อย1,958.4
กรุงเทพมหานคร31.225.3E11.1216:30ไม่มีฝน1,822.9
สนามบินดอนเมือง30.425.0N20.3921:000.21,623.4
นำร่อง28.625.7NNE24.0916:20ฝนเล็กน้อย894.9
ราชบุรี29.824.0NNE25.9515:15ไม่มีฝน1,022.3
ภาคตะวันออก
นครนายก22.817.0NE16.6812:18ไม่มีฝน
ปราจีนบุรี31.225.0E11.1210:30ไม่มีฝน1,978.7
กบินทร์บุรี30.324.5E7.4109:000.32,268.3
สระแก้ว31.023.4NNE5.5613:00ไม่มีฝน1,726.2
ฉะเชิงเทรา30.523.3NE7.4113:00ฝนเล็กน้อย1,916.8
ชลบุรี31.325.6ENE27.8016:30ไม่มีฝน1,324.6
เกาะสีชัง30.025.0ENE18.5319:59ไม่มีฝน1,142.6
พัทยา29.624.5ENE24.0919:390.21,161.5
อรัญประเทศ32.323.8NNE24.0908:49ไม่มีฝน1,417.0
แหลมฉบัง29.524.0E14.8316:00ไม่มีฝน963.9
สัตหีบ30.124.5N11.121420 0.11,607.4
ระยอง30.524.5N11.1200:19ไม่มีฝน1,008.1
ห้วยโป่ง สกษ.31.124.3N14.8303:27ไม่มีฝน2,062.3
จันทบุรี31.523.3ENE24.0910:49ไม่มีฝน2,399.8
พลิ้ว สกษ.32.523.0W11.1213:41ไม่มีฝน3,099.9
ตราด33.523.5E20.3909:582.44,843.8
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี29.224.0NNW18.5314:00ฝนเล็กน้อย1,042.4
หนองพลับ สกษ.28.921.4N18.5312:30ไม่มีฝน1,362.3
หัวหิน28.922.6NNE22.2423:00ฝนเล็กน้อย1,351.2
ประจวบคีรีขันธ์27.823.4NNE20.3914:2010.81,409.5
ชุมพร29.323.1ENE24.0913:233.61,981.1
สวี สกษ.29.823.8NE7.4113:0050.22,217.8
เกาะสมุย28.222.7E57.4511:4313.62,036.9
สุราษฎร์ธานี28.223.7E18.5312:531.01,474.4
นครศรีธรรมราช27.023.5E25.9507:0517.42,417.4
นครศรีธรรมราช สกษ.26.423.6E7.4113:0028.61,960.4
สุราษฎร์ธานี สกษ.27.623.5E20.3913:1019.81,590.3
พระแสง สอท.32.523.2W18.5314:05ฝนเล็กน้อย1,805.2
ฉวาง31.024.0E12.9714:000.21,950.9
พัทลุง สกษ.30.524.2ESE25.9513:223.31,655.1
สงขลา28.125.1ESE18.5312:477.21,877.3
หาดใหญ่28.624.2ENE22.2412:153.01,306.0
คอหงษ์ สกษ.28.724.6NE16.6812:101.61,907.5
สะเดา29.923.7NE22.2412:3034.71,122.1
ปัตตานี28.924.8- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน1,873.0
ยะลา สกษ.29.224.2- ได้รับรายงานบางส่วน -0.41,920.6
นราธิวาส32.4ENE24.0912:2717.22,573.1
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง29.624.0E33.3610:480.54,866.9
ตะกั่วป่า32.023.6ENE27.8011:00ไม่มีฝน3,755.1
กระบี่30.023.5ENE20.3909:30ไม่มีฝน2,258.6
ภูเก็ต32.226.0NE25.9510:42ไม่มีฝน2,138.5
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)31.424.0ESE20.3910:30ไม่มีฝน2,570.9
เกาะลันตา30.624.7ENE22.2415:00ไม่มีฝน1,859.5
ตรัง28.724.3NNE29.6515:13ไม่มีฝน2,099.7
สตูล31.623.5ENE18.5314:059.52,184.2
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง