สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ดอยอ่างขาง21.816.9WNW59.3000:15ไม่มีฝน758.7
เชียงราย30.823.7SSW18.5322:501.8854.6
เชียงราย สกษ.30.222.5SW12.9708:460.2758.7
ทุ่งช้าง30.724.2S12.9712:006.2727.3
พะเยา32.424.3SSE9.2715:00ไม่มีฝน668.3
ท่าวังผา31.625.0S16.6813:050.2653.4
เถิน31.824.3S16.6815:57ไม่มีฝน505.1
แม่สะเรียง30.022.3ESE25.9515:220.7541.8
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่32.825.0SSW25.9517:24ไม่มีฝน311.6
ลำปาง34.024.6SW18.5318:20ไม่มีฝน581.5
ลำพูน33.625.1SW27.8016:20ไม่มีฝน458.1
แพร่33.525.2W20.3916:20ไม่มีฝน487.9
น่าน33.724.9SW12.9712:4015.2379.1
น่าน สกษ.31.324.0S16.681432 ไม่มีฝน287.4
ลำปาง สกษ.32.023.7SSW12.9715:08ไม่มีฝน449.6
อุตรดิตถ์34.426.2- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน500.7
สุโขทัย34.226.4W29.6514:25ไม่มีฝน436.9
ศรีสำโรง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หล่มสัก35.023.5S14.8313:50ไม่มีฝน373.8
แม่สอด31.323.6SSW31.511430 14.3347.5
ตาก34.025.6W25.9510:03ไม่มีฝน405.7
เขื่อนภูมิพล31.725.0E37.0720:310.9483.3
พิษณุโลก34.725.4ESE18.5313:10ไม่มีฝน472.3
เพชรบูรณ์35.724.4SSE11.1210:07ไม่มีฝน455.3
กำแพงเพชร34.725.3S29.6515:598.8460.9
อุ้มผาง30.622.4SSE16.6813:39ไม่มีฝน449.5
พิจิตร สกษ.34.425.0SSW38.922124 24.7398.2
ดอยมูเซอ สกษ.25.220.3SW35.2120:241.0489.6
วิเชียรบุรี35.026.0S5.5616:00ไม่มีฝน464.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.33.923.9SE11.1211:34ไม่มีฝน610.9
หนองคาย34.225.0WSW22.2412:37ไม่มีฝน669.8
เลย34.424.5WSW16.6813:28ไม่มีฝน541.4
อุดรธานี33.824.2S25.9512:23ฝนเล็กน้อย671.9
สกลนคร สกษ.34.025.0NW16.6815:07ไม่มีฝน525.2
สกลนคร33.924.8WNW16.6815:08ไม่มีฝน558.0
นครพนม32.823.6NW20.3913:107.4780.4
นครพนม สกษ.33.023.1W9.2711:000.1602.4
หนองบัวลำภู34.525.5W24.0916:10ไม่มีฝน591.1
ขอนแก่น35.526.0WSW20.3916:472.5511.2
มหาสารคาม36.525.7SW18.5314:50ไม่มีฝน553.2
มุกดาหาร34.925.5SW12.9711:00ไม่มีฝน547.7
ท่าพระ สกษ.35.026.3WSW20.3915:311.5504.3
กาฬสินธุ์35.526.3WNW18.5313:30ไม่มีฝน390.0
ชัยภูมิ35.325.0W33.3613:10ไม่มีฝน353.0
ร้อยเอ็ด สกษ.34.526.4W18.5312:10ไม่มีฝน503.4
ร้อยเอ็ด35.426.8SW27.8014:10ไม่มีฝน428.8
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)35.425.6WNW18.5313:06ไม่มีฝน688.8
อุบลราชธานี สกษ.34.825.1S14.8317:53ไม่มีฝน604.1
ศรีสะเกษ34.926.0W18.5312:00ไม่มีฝน354.2
ท่าตูม34.325.5SSW14.8311:00ไม่มีฝน482.8
นครราชสีมา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สุรินทร์35.325.2SE24.0915:35ไม่มีฝน431.8
สุรินทร์ สกษ.34.624.5S24.0914:20ไม่มีฝน369.7
โชคชัย35.524.6W16.6810:38ไม่มีฝน393.4
ปากช่อง สกษ.31.024.4SW29.6510:45ไม่มีฝน690.9
นางรอง35.824.6ESE31.5114:451.6392.0
บุรีรัมย์35.025.0SW22.2411:0 ไม่มีฝน305.7
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 36.625.0S16.6813:1315.1324.0
ตากฟ้า สกษ.35.025.0S14.8317:00ไม่มีฝน470.5
ชัยนาท สกษ.34.925.4WSW14.8318:00ไม่มีฝน294.2
อุทัยธานี36.525.3SSW22.2419:48ไม่มีฝน
พระนครศรีอยุธยา34.825.0SW16.6810:20ไม่มีฝน430.1
บัวชุม 36.425.7S11.1215:21ไม่มีฝน680.9
ปทุมธานี สกษ.36.427.1SW16.6816:00ไม่มีฝน742.5
สมุทรปราการ สกษ.32.228.0SW18.5313:00ไม่มีฝน745.7
ทองผาภูมิ33.524.3N16.6817:34ไม่มีฝน640.6
สุพรรณบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลพบุรี34.526.1S14.8311:53ไม่มีฝน546.4
อู่ทอง สกษ.35.725.0WSW25.9520:33ไม่มีฝน331.2
สนามบินสุวรรณภูมิ34.027.0SSW25.9514:00ไม่มีฝน410.0
สมุทรสงคราม32.826.0W27.8017:30ไม่มีฝน
กาญจนบุรี35.124.3SSW16.6815:41ไม่มีฝน321.9
นครปฐม35.224.5W27.8013:02ไม่มีฝน345.7
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.34.427.5SW16.6814:03ไม่มีฝน852.1
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย34.028.3E7.4110:30ไม่มีฝน869.6
กรุงเทพมหานคร- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สนามบินดอนเมือง35.127.7W35.2114:00ไม่มีฝน689.3
นำร่อง31.429.0S20.3918:14ไม่มีฝน419.1
ราชบุรี34.924.4WNW24.091534 ไม่มีฝน359.3
ภาคตะวันออก
นครนายก24.418.8W14.8300:02ไม่มีฝน
ปราจีนบุรี34.726.0W9.2712:00ไม่มีฝน587.4
กบินทร์บุรี34.625.7WSW9.2711:00ไม่มีฝน906.9
สระแก้ว33.025.2WNW11.1212:450.3760.7
ฉะเชิงเทรา34.025.2SW11.1213:00ไม่มีฝน970.4
ชลบุรี34.927.5W18.5315:30ไม่มีฝน512.4
เกาะสีชัง35.428.0S12.9710:05ไม่มีฝน559.9
พัทยา32.627.5SW29.6510:39ไม่มีฝน402.0
อรัญประเทศ34.525.5WSW12.9711:00ไม่มีฝน534.5
แหลมฉบัง32.827.9WSW150.1116:30ไม่มีฝน434.8
สัตหีบ34.125.0SW18.531030 ไม่มีฝน495.5
ระยอง31.527.5W14.8313:00ไม่มีฝน507.2
ห้วยโป่ง สกษ.34.025.7W24.091514 ไม่มีฝน1,100.5
จันทบุรี32.625.7W22.2409:121.11,010.9
พลิ้ว สกษ.32.223.5SW16.6812:3016.31,218.9
ตราด- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี36.626.0SSE24.0913:00ไม่มีฝน334.3
หนองพลับ สกษ.35.022.8W29.6514:00ไม่มีฝน661.6
หัวหิน34.025.0WSW27.8011:30ไม่มีฝน442.2
ประจวบคีรีขันธ์35.025.3NE38.9216:30ไม่มีฝน390.5
ชุมพร34.124.3W25.9516:23ไม่มีฝน725.4
สวี สกษ.34.223.5SW7.4116:00ไม่มีฝน815.4
เกาะสมุย34.124.7WSW12.9713:45ไม่มีฝน731.1
สุราษฎร์ธานี35.423.2WSW18.5315:28ไม่มีฝน764.4
นครศรีธรรมราช34.523.5NNE25.9514:20ไม่มีฝน591.7
นครศรีธรรมราช สกษ.35.423.8ENE11.1216:00ไม่มีฝน793.5
สุราษฎร์ธานี สกษ.34.522.7SW16.6815:00ไม่มีฝน522.4
พระแสง สอท.34.023.3SW18.5314:00ไม่มีฝน699.1
ฉวาง34.823.7WSW16.6815:00ไม่มีฝน869.1
พัทลุง สกษ.35.023.6NNW9.2715:2023.0743.8
สงขลา33.224.6E16.6820:0437.3697.7
หาดใหญ่34.622.6ENE27.801916 4.0540.2
คอหงษ์ สกษ.34.523.6W42.6219:1630.4867.6
สะเดา34.223.3W24.0915:542.9378.6
ปัตตานี33.724.0N27.8015:157.6643.9
ยะลา สกษ.34.523.8SW22.2408:4453.5656.0
นราธิวาส33.521.4SSW16.6814:30ไม่มีฝน938.3
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง32.524.4WSW24.0912:06ไม่มีฝน1,605.1
ตะกั่วป่า32.023.5W18.5312:15ไม่มีฝน1,585.5
กระบี่34.523.1WNW14.8317:38ไม่มีฝน984.1
ภูเก็ต33.423.7W20.3916:10ไม่มีฝน797.1
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)32.022.5WNW14.8312:18ไม่มีฝน1,274.1
เกาะลันตา32.024.7- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน679.8
ตรัง34.823.8WNW22.2412:29ไม่มีฝน757.8
สตูล34.424.0WSW16.6813:30ไม่มีฝน755.1
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง