สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน33.323.3WNW12.9711:24ไม่มีฝน1,087.6
ดอยอ่างขาง23.517.4SE14.8320:20ไม่มีฝน1,851.3
เชียงราย33.522.8NNE18.531640 ไม่มีฝน1,758.7
เชียงราย สกษ.33.720.7NE16.6810:210.21,656.5
ทุ่งช้าง34.322.5S11.1212:00ไม่มีฝน1,763.8
พะเยา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ท่าวังผา35.523.9NNW20.3915:02ไม่มีฝน1,729.2
เถิน34.323.7SSE14.8311:55ไม่มีฝน964.6
แม่สะเรียง35.522.7NNE12.9712:063.81,439.4
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่35.424.3S16.6814:33ไม่มีฝน821.8
ลำปาง35.724.4WNW9.2722:35ไม่มีฝน1,095.5
ลำพูน34.723.6SSW12.9715:44ไม่มีฝน967.9
แพร่35.423.9WSW11.1214:20ไม่มีฝน1,017.8
น่าน36.524.2N11.1218:30ไม่มีฝน1,105.8
น่าน สกษ.35.023.3ESE18.5316:40ไม่มีฝน1,111.9
ลำปาง สกษ.33.422.7E16.6815:00ไม่มีฝน1,071.6
อุตรดิตถ์36.026.1SSW16.6814:29ไม่มีฝน1,286.5
สุโขทัย35.425.5S29.6519:22ไม่มีฝน862.4
ศรีสำโรง สกษ.35.025.8SE16.6816:00ฝนเล็กน้อย849.3
หล่มสัก34.523.2SSW14.8319:001.5813.9
แม่สอด34.023.0SE25.9519:25ไม่มีฝน1,714.2
ตาก35.925.0NE12.9716:03ไม่มีฝน788.4
เขื่อนภูมิพล- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พิษณุโลก34.425.7NW22.2414:45ไม่มีฝน1,094.4
เพชรบูรณ์35.023.4E14.8314:330.6962.2
กำแพงเพชร35.625.8E14.8315:56ไม่มีฝน1,073.9
อุ้มผาง32.921.4E22.2414:537.81,159.0
พิจิตร สกษ.35.025.0NNE12.9715:30ไม่มีฝน989.0
ดอยมูเซอ สกษ.29.120.2NE16.6812:10ไม่มีฝน1,223.1
วิเชียรบุรี34.523.5SE5.5613:0014.81,286.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.33.023.0NE11.1213:4316.71,086.1
หนองคาย34.624.8ESE16.6809:38ไม่มีฝน1,664.1
เลย31.223.1NE12.9713:397.51,088.6
อุดรธานี33.824.9E18.5309:17ไม่มีฝน1,352.7
สกลนคร สกษ.33.823.7ESE14.8316:41ไม่มีฝน1,615.0
สกลนคร33.324.3SE14.8316:27ไม่มีฝน1,557.2
นครพนม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครพนม สกษ.32.722.7E9.2710:30ไม่มีฝน2,336.8
หนองบัวลำภู33.424.0E16.689:22 ไม่มีฝน1,167.5
ขอนแก่น32.523.5ENE20.3914:36ไม่มีฝน1,224.5
มหาสารคาม33.823.3NE11.1211:35ไม่มีฝน1,192.7
มุกดาหาร33.724.0NE9.2715:15ไม่มีฝน1,926.6
ท่าพระ สกษ.33.023.4NNE14.8312:351.1969.2
กาฬสินธุ์33.024.0ENE18.5313:202.61,094.5
ชัยภูมิ33.623.2ESE25.9511:319.0869.9
ร้อยเอ็ด สกษ.32.323.7NNE24.0916:49ไม่มีฝน1,250.7
ร้อยเอ็ด33.324.2N14.8318:01ไม่มีฝน1,212.1
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)33.223.9SSW22.2418:33ไม่มีฝน1,707.8
อุบลราชธานี สกษ.32.823.5SSW22.2411:41ไม่มีฝน1,873.7
ศรีสะเกษ32.222.5NE9.271530 ไม่มีฝน1,400.6
ท่าตูม32.124.7ENE14.8312 ไม่มีฝน1,086.0
นครราชสีมา32.523.7E22.2415:271.1916.6
สุรินทร์32.122.4NE22.2408:260.41,093.0
สุรินทร์ สกษ.32.822.0NE16.6814:40ไม่มีฝน1,015.9
โชคชัย33.222.8SE12.9718:302.1847.4
ปากช่อง สกษ.32.421.9ENE20.3911:37ฝนเล็กน้อย1,230.9
นางรอง34.022.8ENE35.2110:031.2728.5
บุรีรัมย์31.522.0ESE20.3909:14ไม่มีฝน785.4
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 35.624.4ENE11.1213:05ไม่มีฝน844.5
ตากฟ้า สกษ.35.023.8NNE16.6818:480.11,168.2
ชัยนาท สกษ.34.425.012.9713:33ไม่มีฝน743.6
อุทัยธานี34.925.0NE22.2413:301.9
พระนครศรีอยุธยา34.224.5SSE5.5618:45ไม่มีฝน992.2
บัวชุม 35.223.8NNW27.8018:265.11,551.8
ปทุมธานี สกษ.35.325.7E5.5616:000.81,395.7
สมุทรปราการ สกษ.31.726.0SSW14.8317:3010.01,351.9
ทองผาภูมิ34.824.2NNE12.971907 5.31,815.1
สุพรรณบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลพบุรี33.626.5E18.5321:006.31,201.7
อู่ทอง สกษ.33.425.9NE44.4822:4042.0780.6
สนามบินสุวรรณภูมิ33.024.7ENE31.5113:000.6940.4
สมุทรสงคราม33.624.3WSW16.6815:3024.3
กาญจนบุรี33.924.6NW11.1208:050.2663.6
นครปฐม33.325.6SE14.8310:150.9931.7
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.33.925.6SSW11.1214:001.01,718.3
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย33.827.0W7.4117:000.61,859.2
กรุงเทพมหานคร34.326.5WSW9.2715:300.41,702.8
สนามบินดอนเมือง33.625.6ESE20.391330 ฝนเล็กน้อย1,530.9
นำร่อง31.727.2WSW7.4118:2344.2845.2
ราชบุรี32.426.4NW22.241141 0.1897.1
ภาคตะวันออก
นครนายก24.917.9ENE11.1204:531.2
ปราจีนบุรี33.925.6E9.2713:300.71,925.0
กบินทร์บุรี34.324.1ENE7.4115:002.72,191.7
สระแก้ว33.623.4ESE5.5609:153.21,688.2
ฉะเชิงเทรา33.023.0NE7.4113:002.11,827.5
ชลบุรี34.625.5WNW24.0913:301.11,259.5
เกาะสีชัง32.225.9NE14.8310:240.51,086.3
พัทยา31.025.5N25.9513:106.3988.4
อรัญประเทศ33.724.0ENE7.4111:005.91,395.7
แหลมฉบัง32.725.1NNE9.2710:002.2826.6
สัตหีบ34.525.3SE14.831645 28.21,390.0
ระยอง32.724.0WSW14.8314:452.9900.9
ห้วยโป่ง สกษ.32.224.7W22.2413:598.41,909.8
จันทบุรี32.523.6SSE12.9716:208.82,309.8
พลิ้ว สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตราด30.224.5E20.3906:3534.04,572.9
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี34.026.3SE18.5315:0044.7823.4
หนองพลับ สกษ.33.023.8NNW27.8011:006.71,162.5
หัวหิน32.826.3ENE18.5312:0015.81,043.7
ประจวบคีรีขันธ์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ชุมพร30.924.8N25.9516:3115.21,554.2
สวี สกษ.32.024.0NE3.7113:005.61,542.0
เกาะสมุย29.326.2W29.6511:262.51,122.1
สุราษฎร์ธานี31.523.4SSW16.6808:51ไม่มีฝน1,208.0
นครศรีธรรมราช30.424.3WSW11.1214:10ไม่มีฝน1,165.4
นครศรีธรรมราช สกษ.30.823.8SW11.1207:000.61,243.2
สุราษฎร์ธานี สกษ.30.023.2ESE14.8311:55ไม่มีฝน952.5
พระแสง สอท.33.823.0E18.5315:30ไม่มีฝน1,542.4
ฉวาง30.224.3SSW11.1209:10ไม่มีฝน1,760.7
พัทลุง สกษ.30.424.4WNW16.6813:02ไม่มีฝน1,101.6
สงขลา31.623.7ESE18.5310:322.21,228.1
หาดใหญ่31.923.8W27.8012:300.2918.8
คอหงษ์ สกษ.31.222.5WSW12.9712:172.61,443.0
สะเดา31.823.2WNW24.0914:30ไม่มีฝน765.3
ปัตตานี32.324.4NW27.8010:54ไม่มีฝน1,237.9
ยะลา สกษ.31.823.8SSW29.6510:16ไม่มีฝน1,330.8
นราธิวาส33.024.0W18.5312:40ไม่มีฝน1,691.8
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง31.525.0W18.5314:4113.64,630.6
ตะกั่วป่า29.923.6SSW16.6814:001.03,544.8
กระบี่29.423.5WSW12.9710:47ไม่มีฝน1,928.3
ภูเก็ต32.023.5NW20.3911:15ไม่มีฝน1,876.5
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)29.822.1W22.2415:000.22,353.0
เกาะลันตา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตรัง31.223.4WNW20.3916:5612.81,834.2
สตูล30.722.9W20.3912:25ไม่มีฝน1,900.0
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง