สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน32.0N16.6817:27ฝนเล็กน้อย1,084.1
ดอยอ่างขาง20.617.4WNW27.8021:34ไม่มีฝน1,247.0
เชียงราย32.122.8N20.3912:051.2953.4
เชียงราย สกษ.32.121.7NNE16.6811:480.2794.0
ทุ่งช้าง33.521.2SSE11.1214:55ไม่มีฝน1,330.2
พะเยา32.222.0N18.5314:30ไม่มีฝน708.7
ท่าวังผา32.722.7SSE14.8309:300.51,323.8
เถิน34.322.7NE22.2415:150.6815.4
แม่สะเรียง34.521.5NNE20.3912:15ไม่มีฝน883.6
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่33.823.1NNE24.0916:28ไม่มีฝน873.3
ลำปาง34.522.5NE18.5313:57ไม่มีฝน1,205.3
ลำพูน32.522.7E27.8014:302.0859.8
แพร่34.923.2NE18.5317:202.3982.3
น่าน33.523.3NNE9.2713:30ไม่มีฝน1,254.4
น่าน สกษ.33.522.5N18.5315:070.41,079.1
ลำปาง สกษ.32.022.0E14.8312:21ไม่มีฝน845.1
อุตรดิตถ์36.124.5ENE18.5312:26ไม่มีฝน800.9
สุโขทัย35.225.0SSE18.5316:15ไม่มีฝน622.1
ศรีสำโรง สกษ.35.225.0E12.9713:00ไม่มีฝน821.1
หล่มสัก34.223.1N16.6811:20ไม่มีฝน788.9
แม่สอด34.522.2ENE29.6510:25ไม่มีฝน1,638.3
ตาก34.023.0NE20.3912:51ไม่มีฝน793.5
เขื่อนภูมิพล34.023.4ESE16.6815:34ไม่มีฝน663.7
พิษณุโลก34.823.7NNE22.2410:25ไม่มีฝน845.0
เพชรบูรณ์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กำแพงเพชร33.824.1WNW16.6812:07ไม่มีฝน1,025.7
อุ้มผาง31.419.0E25.9512:56ไม่มีฝน1,316.1
พิจิตร สกษ.34.525.0E11.1213:43ไม่มีฝน824.5
ดอยมูเซอ สกษ.26.618.2N31.5113:17ไม่มีฝน1,127.6
วิเชียรบุรี34.324.7NNE24.0910:00ไม่มีฝน1,130.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.34.621.4E16.6811:31ไม่มีฝน739.0
หนองคาย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เลย33.922.0E20.3912:17ไม่มีฝน625.5
อุดรธานี33.422.2NNE25.9514:26ไม่มีฝน1,285.5
สกลนคร สกษ.32.521.0ENE22.2410:55ไม่มีฝน1,313.9
สกลนคร32.621.6ENE25.9510:42ไม่มีฝน1,211.1
นครพนม33.522.2ENE24.0914:40ไม่มีฝน2,147.5
นครพนม สกษ.32.620.0NE3.7110:30ไม่มีฝน2,079.3
หนองบัวลำภู33.723.3E27.8012:00ไม่มีฝน1,037.9
ขอนแก่น33.423.0NNE24.0915:00ไม่มีฝน1,050.8
มหาสารคาม33.522.5ENE14.8311:00ไม่มีฝน1,256.9
มุกดาหาร32.523.5NNE18.5310:30ไม่มีฝน1,585.1
ท่าพระ สกษ.33.821.4NE24.0910:26ไม่มีฝน953.3
กาฬสินธุ์32.521.7ENE22.2413:30ไม่มีฝน1,296.1
ชัยภูมิ33.223.9NE37.0710:17ไม่มีฝน772.6
ร้อยเอ็ด สกษ.32.322.0NE27.8011:54ไม่มีฝน1,724.5
ร้อยเอ็ด33.622.8ENE29.6513:55ไม่มีฝน1,529.9
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)34.622.6ENE29.6512:43ไม่มีฝน1,668.6
อุบลราชธานี สกษ.33.722.3NNE12.9709:00ไม่มีฝน1,544.9
ศรีสะเกษ- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ท่าตูม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครราชสีมา32.523.3NE29.6513:25ไม่มีฝน632.2
สุรินทร์32.821.6ENE29.6513:08ไม่มีฝน1,189.1
สุรินทร์ สกษ.33.021.0NE29.6511:10ไม่มีฝน1,423.1
โชคชัย33.022.5ENE18.5313:29ไม่มีฝน559.1
ปากช่อง สกษ.31.322.6ENE25.9508:02ไม่มีฝน960.4
นางรอง32.322.8N29.6512:01ไม่มีฝน817.4
บุรีรัมย์32.121.5ENE38.9211:35ไม่มีฝน1,251.9
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 34.524.8ENE14.8311:44ไม่มีฝน967.8
ตากฟ้า สกษ.34.224.8NNE25.9509:41ไม่มีฝน1,027.0
ชัยนาท สกษ.34.725.0N25.9515:00ไม่มีฝน734.2
อุทัยธานี34.423.9- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน656.2
พระนครศรีอยุธยา34.425.0NE40.7709:22ไม่มีฝน572.3
บัวชุม 33.623.8ESE33.3609:41ไม่มีฝน897.2
ปทุมธานี สกษ.37.025.5SE14.8314:04ไม่มีฝน821.6
สมุทรปราการ สกษ.33.927.8ESE18.5310:00ไม่มีฝน927.0
ทองผาภูมิ34.723.3E12.9712:16ไม่มีฝน1,450.1
สุพรรณบุรี34.525.8NE12.9710:20ไม่มีฝน498.1
ลพบุรี34.126.9NNE38.9210:20ไม่มีฝน785.7
อู่ทอง สกษ.34.025.8NNE29.6514:42ไม่มีฝน645.9
สนามบินสุวรรณภูมิ33.5.0ENE40.7711:00ไม่มีฝน807.3
สมุทรสงคราม32.825.5- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน761.2
กาญจนบุรี34.423.8NE18.5310:50ไม่มีฝน633.0
นครปฐม34.025.0NNE22.2410:24ไม่มีฝน687.0
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.34.027.4NE16.6810:29ไม่มีฝน987.8
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย34.528.1E9.2707:00ไม่มีฝน859.9
กรุงเทพมหานคร- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สนามบินดอนเมือง33.526.3ENE27.8014:00ไม่มีฝน964.6
นำร่อง33.028.5NE33.3608:00ไม่มีฝน797.4
ราชบุรี32.325.1N25.9509:02ไม่มีฝน933.4
ภาคตะวันออก
นครนายก25.617.3NE14.8306:53ไม่มีฝน2,582.8
ปราจีนบุรี35.726.7E14.8311:30ไม่มีฝน1,332.1
กบินทร์บุรี34.224.1ENE9.2714:10ไม่มีฝน1,268.1
สระแก้ว33.424.0ESE7.4113:00ไม่มีฝน1,345.4
ฉะเชิงเทรา34.524.3WSW7.4113:00ไม่มีฝน904.7
ชลบุรี35.226.5NE37.0709:00ไม่มีฝน975.5
เกาะสีชัง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พัทยา33.325.9ENE31.5112:3010.4810.0
อรัญประเทศ34.824.6NE16.6808:42ไม่มีฝน1,098.4
แหลมฉบัง32.826.1E18.5310:15ไม่มีฝน618.4
สัตหีบ35.324.4E37.0717:0012.71,105.5
ระยอง33.525.8SSW74.1315:0521.0879.1
ห้วยโป่ง สกษ.34.225.7E20.3917:4516.9966.4
จันทบุรี34.426.0NE31.5115:080.22,498.1
พลิ้ว สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตราด34.524.5E24.0902:352.35,229.3
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี34.626.5NNE24.0912:200.8567.9
หนองพลับ สกษ.32.524.031.5120:1516.2854.4
หัวหิน32.727.2E33.3619:2020.7596.9
ประจวบคีรีขันธ์32.324.0NE31.5112:009.0697.6
ชุมพร25.423.7E27.8008:0048.91,425.4
สวี สกษ.26.024.4E1.8510:0051.61,297.2
เกาะสมุย27.023.5E37.0710:4619.9829.5
สุราษฎร์ธานี29.523.6N11.1210:259.7907.4
นครศรีธรรมราช25.923.3ESE20.3910:4020.61,253.6
นครศรีธรรมราช สกษ.25.823.5SSW7.4110:0016.31,232.6
สุราษฎร์ธานี สกษ.27.223.3NNE9.2711:5029.01,372.8
พระแสง สอท.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ฉวาง27.023.8ESE14.8311:005.91,206.3
พัทลุง สกษ.27.023.5NW22.2413:2029.7815.3
สงขลา29.224.5NNE20.3909:2231.0938.5
หาดใหญ่29.223.1ENE25.9510:157.61,021.0
คอหงษ์ สกษ.29.223.6E18.5309:5027.21,261.6
สะเดา29.822.4NNE25.9515:568.4958.7
ปัตตานี29.124.624.0908:2913.31,090.8
ยะลา สกษ.29.424.0ENE27.8009:327.01,729.1
นราธิวาส- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง27.324.0ENE22.2409:118.63,671.7
ตะกั่วป่า31.624.0WNW50.0414:202.72,957.3
กระบี่27.422.9NE18.5313:126.61,340.4
ภูเก็ต31.625.5ENE25.9513:443.21,434.6
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)31.622.4E20.3910:374.52,086.7
เกาะลันตา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตรัง27.924.2NE25.9515:2012.41,720.8
สตูล30.724.9ENE18.5311:401.21,697.6
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง