สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน35.315.7SSE18.5319:00ไม่มีฝน5.4
ดอยอ่างขาง25.215.8WNW31.5102:10ไม่มีฝน30.4
เชียงราย33.017.6E18.5314:10ไม่มีฝน6.8
เชียงราย สกษ.33.416.4NNE14.831545 ไม่มีฝน5.4
ทุ่งช้าง33.019.6S16.6817:000.712.1
พะเยา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ท่าวังผา33.721.4S40.7717:308.733.9
เถิน34.421.8E29.6515:200.122.8
แม่สะเรียง36.417.9ESE20.3915:29ไม่มีฝน0.4
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่35.921.1W11.1223:42ไม่มีฝน0.3
ลำปาง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลำพูน36.021.3SSE20.3918:32ไม่มีฝน0.0
แพร่33.022.0WSW24.0921:4039.675.7
น่าน33.022.3SSW14.8315:201.316.0
น่าน สกษ.32.020.8NW55.6016:1022.434.7
ลำปาง สกษ.34.520.5SSE16.6816:30ไม่มีฝน0.0
อุตรดิตถ์34.524.7S31.5120:3912.319.3
สุโขทัย33.121.2- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน45.4
ศรีสำโรง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หล่มสัก32.022.6SSW16.6817:3014.424.5
แม่สอด36.222.5SSE27.8020:10ไม่มีฝน0.0
ตาก35.023.4WSW24.0919:056.422.0
เขื่อนภูมิพล- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พิษณุโลก33.425.3W29.6518:302.231.2
เพชรบูรณ์34.623.3SE14.8317:1047.875.3
กำแพงเพชร34.024.4SE22.2419:150.419.0
อุ้มผาง33.018.6S24.0915:468.143.7
พิจิตร สกษ.34.023.8ESE63.0116:5225.439.1
ดอยมูเซอ สกษ.29.118.0NNE27.8018:2110.812.3
วิเชียรบุรี34.224.4E9.2719:008.526.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.27.520.8SE12.9714:3420.050.9
หนองคาย26.722.8E22.2416:535.025.8
เลย28.221.5ESE14.8312:4513.043.8
อุดรธานี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สกลนคร สกษ.23.921.6SE9.2709:018.046.6
สกลนคร23.621.4SE22.2408:147.366.1
นครพนม26.422.0SE14.8308:443.618.7
นครพนม สกษ.25.221.3NW12.9720:206.877.7
หนองบัวลำภู25.023.0- ได้รับรายงานบางส่วน -62.162.3
ขอนแก่น27.723.4N33.3618:553.76.4
มหาสารคาม31.022.6ESE20.3912:50ไม่มีฝน9.2
มุกดาหาร29.721.6NW11.1219:404.553.9
ท่าพระ สกษ.28.923.3NNW22.2414:122.96.3
กาฬสินธุ์29.022.2NNE27.8015:34ไม่มีฝน24.0
ชัยภูมิ32.123.4NE25.9516:45ไม่มีฝน3.1
ร้อยเอ็ด สกษ.31.021.9NNE25.9516:38ไม่มีฝน9.6
ร้อยเอ็ด32.322.7E18.5309:30ไม่มีฝน1.3
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)36.223.8N20.3918:54ไม่มีฝน0.0
อุบลราชธานี สกษ.36.223.2N14.8318:40ไม่มีฝน1.5
ศรีสะเกษ34.923.6NNE25.9518:30ไม่มีฝน10.0
ท่าตูม33.124.4NE14.8323:10ไม่มีฝน1.5
นครราชสีมา32.624.4NE24.0915:36ฝนเล็กน้อย12.3
สุรินทร์34.624.6ENE27.8010:04ไม่มีฝน17.3
สุรินทร์ สกษ.35.524.0NE24.0920:20ไม่มีฝน13.5
โชคชัย33.723.7SSW27.8017:001.022.6
ปากช่อง สกษ.31.022.0E24.0914:4925.881.0
นางรอง34.523.4ENE20.3912:522.09.0
บุรีรัมย์33.523.3SE37.0709:11ฝนเล็กน้อย0.0
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 35.523.6S18.5309:502.77.8
ตากฟ้า สกษ.35.725.3ESE25.9516:2713.616.7
ชัยนาท สกษ.34.023.8E14.8317:10ไม่มีฝน0.1
อุทัยธานี35.122.4SSE33.3618:10ฝนเล็กน้อย
พระนครศรีอยุธยา35.024.5NE35.2117:023.026.1
บัวชุม 32.423.7E16.6813:273.6107.1
ปทุมธานี สกษ.34.525.2SSE11.1214:25ไม่มีฝน64.6
สมุทรปราการ สกษ.31.527.0SW18.5316:00ไม่มีฝน95.5
ทองผาภูมิ35.921.8SSW16.681801 ไม่มีฝน17.3
สุพรรณบุรี35.024.0SSW7.411415 ไม่มีฝน0.4
ลพบุรี34.525.6ENE20.3917:170.446.1
อู่ทอง สกษ.35.522.6SE25.9516:58ไม่มีฝน0.5
สนามบินสุวรรณภูมิ32.525.9SSW38.9212:3014.991.0
สมุทรสงคราม30.625.7S29.6517:40ไม่มีฝน
กาญจนบุรี36.024.4SE20.3914:17ไม่มีฝน1.1
นครปฐม34.023.2SE22.2414:25ไม่มีฝน8.9
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.32.626.0S16.6810:1810.6268.8
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย32.726.1SSE12.9713:0010.2246.7
กรุงเทพมหานคร33.8SSE7.4113:5013.7144.9
สนามบินดอนเมือง33.626.1E29.6523:30ฝนเล็กน้อย54.1
นำร่อง29.527.0SSW35.2119:50ไม่มีฝน62.6
ราชบุรี35.023.020.3920:58ไม่มีฝน11.6
ภาคตะวันออก
นครนายก23.418.1S12.9707:235.8
ปราจีนบุรี36.126.4E24.0921:1022.7126.1
กบินทร์บุรี35.425.4SSW27.8021:0015.0190.0
สระแก้ว35.224.5WSW9.2719:200.3122.5
ฉะเชิงเทรา35.023.0S11.1215:10ไม่มีฝน196.4
ชลบุรี32.025.4NNW9.2710:40ไม่มีฝน60.8
เกาะสีชัง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พัทยา31.225.4W18.5315:30ไม่มีฝน64.9
อรัญประเทศ36.625.0E14.8313:2012.096.7
แหลมฉบัง34.025.5SSW14.8317:00ไม่มีฝน28.3
สัตหีบ32.024.4S16.6814:10ไม่มีฝน68.8
ระยอง32.026.8SW14.8314:39ไม่มีฝน10.7
ห้วยโป่ง สกษ.32.026.1E12.9710:1651.2139.2
จันทบุรี33.925.6E27.8017:475.191.9
พลิ้ว สกษ.33.024.8SSW14.8314:11ไม่มีฝน67.2
ตราด33.023.5E11.1207:028.0123.2
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี34.224.5SSE16.6819:00ไม่มีฝน24.2
หนองพลับ สกษ.32.921.4W27.8013:30ไม่มีฝน91.9
หัวหิน31.724.3ESE25.9514:30ไม่มีฝน63.8
ประจวบคีรีขันธ์33.521.0ESE12.9715:00ฝนเล็กน้อย99.7
ชุมพร31.423.2E25.9513:00ไม่มีฝน53.1
สวี สกษ.32.021.5NE7.4113:00ไม่มีฝน208.8
เกาะสมุย29.026.7E25.9512:35ไม่มีฝน273.7
สุราษฎร์ธานี32.721.5NNE29.6516:00ไม่มีฝน56.1
นครศรีธรรมราช31.522.6ESE27.8013:40ไม่มีฝน232.8
นครศรีธรรมราช สกษ.32.222.8E25.9514:40ไม่มีฝน330.5
สุราษฎร์ธานี สกษ.33.221.0ESE12.9716:00ไม่มีฝน82.9
พระแสง สอท.35.721.2NW22.2418:55ไม่มีฝน137.3
ฉวาง35.021.0WSW25.9516:108.3231.9
พัทลุง สกษ.31.924.8ESE22.2413:07ไม่มีฝน440.2
สงขลา31.026.3ESE16.6819:50ไม่มีฝน199.4
หาดใหญ่33.522.7NNE33.361500 ฝนเล็กน้อย119.2
คอหงษ์ สกษ.32.525.0NE37.0715:37ไม่มีฝน217.2
สะเดา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ปัตตานี33.423.0E27.8016:15ไม่มีฝน147.7
ยะลา สกษ.34.323.0E29.651625 ไม่มีฝน137.0
นราธิวาส32.921.9E27.8014:352.8366.7
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง34.222.8SE25.9515:07ไม่มีฝน89.4
ตะกั่วป่า33.022.8WSW24.0913:55ไม่มีฝน349.2
กระบี่36.019.5ENE18.53ไม่มีฝน374.0
ภูเก็ต34.525.0NE22.2410:38ไม่มีฝน171.0
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)33.723.5N11.1214:206.6310.0
เกาะลันตา34.025.4ENE29.6509:35ไม่มีฝน282.4
ตรัง34.623.9ENE29.6517:31ไม่มีฝน148.0
สตูล34.925.2ENE22.2411:00ไม่มีฝน83.6
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง