สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 18 สิงหาคม 2562
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน32.123.1SSE18.5317:197.5758.4
ดอยอ่างขาง23.017.6W48.1823:50ไม่มีฝน934.5
เชียงราย33.424.5SSE16.6813:052.0656.6
เชียงราย สกษ.33.022.411.1200:00ไม่มีฝน607.9
ทุ่งช้าง31.324.0WSW16.6818:5035.6809.0
พะเยา32.524.2SSE12.9713:50ไม่มีฝน462.1
ท่าวังผา31.324.8NNW42.6219:2570.61,097.5
เถิน33.224.8S20.3915:051.6484.3
แม่สะเรียง30.522.0SSE25.9514:2930.2689.8
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่33.524.0W24.0916:44ฝนเล็กน้อย404.5
ลำปาง34.524.2S27.8015:410.4629.0
ลำพูน33.424.5WSW38.9216:52ไม่มีฝน364.0
แพร่33.924.7W27.8016:060.4591.3
น่าน34.224.8SSW11.1213:000.5920.9
น่าน สกษ.33.024.320.3920:18ไม่มีฝน796.0
ลำปาง สกษ.32.023.820.3915:439.6475.0
อุตรดิตถ์34.525.925.9518:12ไม่มีฝน432.0
สุโขทัย33.823.9W24.0915:10ไม่มีฝน389.6
ศรีสำโรง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หล่มสัก33.224.3S22.2412:101.5502.8
แม่สอด31.024.0WSW29.6511:441.71,171.1
ตาก32.326.0W29.6514:580.6461.8
เขื่อนภูมิพล31.227.0W25.9518:27ไม่มีฝน332.7
พิษณุโลก32.624.8S18.5313:250.9509.3
เพชรบูรณ์33.824.5S11.1213:300.2557.6
กำแพงเพชร32.225.4S22.2414:323.1533.1
อุ้มผาง29.422.416.6813:421.8880.3
พิจิตร สกษ.33.025.1WSW33.3616:470.1422.7
ดอยมูเซอ สกษ.24.420.2SSW38.9214:454.7753.4
วิเชียรบุรี34.125.1SE9.2710:00ฝนเล็กน้อย618.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.32.523.7- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน497.7
หนองคาย33.525.0WSW20.3909:30ไม่มีฝน1,073.1
เลย32.024.5S16.6817:27ไม่มีฝน403.4
อุดรธานี33.525.2W31.5115:331.6744.0
สกลนคร สกษ.33.025.0SSW31.5109:418.3793.4
สกลนคร32.925.0WNW29.6515:187.6775.0
นครพนม32.125.1WNW24.0916:088.01,484.3
นครพนม สกษ.31.523.8W9.2713:001.41,404.5
หนองบัวลำภู33.724.6W24.0913:15ไม่มีฝน713.4
ขอนแก่น35.625.4N25.9518:30ฝนเล็กน้อย577.2
มหาสารคาม35.525.0WSW18.5316:50ไม่มีฝน561.9
มุกดาหาร33.325.0SSW14.8312:00ไม่มีฝน732.3
ท่าพระ สกษ.35.525.3SSW20.3911:31ไม่มีฝน529.0
กาฬสินธุ์33.524.4W14.8318:103.7499.3
ชัยภูมิ35.925.3WSW29.6512:54ไม่มีฝน410.2
ร้อยเอ็ด สกษ.32.424.5SW22.2412:55ไม่มีฝน653.5
ร้อยเอ็ด33.525.0W27.8011:24ไม่มีฝน540.2
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)33.824.6W24.0912:53ไม่มีฝน836.3
อุบลราชธานี สกษ.33.724.0S11.1209:30ไม่มีฝน728.3
ศรีสะเกษ34.024.3SW12.9713:001.5637.2
ท่าตูม34.425.7SSW22.2414:20ไม่มีฝน546.9
นครราชสีมา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สุรินทร์33.824.1SW29.6518:263.0642.8
สุรินทร์ สกษ.34.424.0S27.8018:154.3743.2
โชคชัย35.425.1WNW25.9510:12ฝนเล็กน้อย222.8
ปากช่อง สกษ.30.724.5WSW29.6511:37ฝนเล็กน้อย647.0
นางรอง35.925.7WSW29.6512:570.4389.9
บุรีรัมย์34.524.6WSW29.6510:45ไม่มีฝน783.7
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 34.226.4WSW18.5318:244.8589.8
ตากฟ้า สกษ.33.225.0SSW16.6811:35ไม่มีฝน533.6
ชัยนาท สกษ.34.025.8SW16.6818:48ไม่มีฝน414.8
อุทัยธานี33.925.0- ได้รับรายงานบางส่วน -ฝนเล็กน้อย329.6
พระนครศรีอยุธยา33.824.8SW25.9512:12ไม่มีฝน408.5
บัวชุม 34.424.5SSW16.6810:19ไม่มีฝน439.2
ปทุมธานี สกษ.35.526.0WSW22.2419:00ไม่มีฝน478.1
สมุทรปราการ สกษ.31.928.0SW22.2410:00ไม่มีฝน430.8
ทองผาภูมิ31.024.2NNW18.5315:231.6907.2
สุพรรณบุรี35.525.7S9.2715:30ไม่มีฝน289.8
ลพบุรี34.025.3S24.0911:27ไม่มีฝน358.9
อู่ทอง สกษ.34.425.0ลมสงบไม่มีฝน462.4
สนามบินสุวรรณภูมิ32.726.3S35.2114:00ไม่มีฝน565.3
สมุทรสงคราม31.827.0S31.5115:20ไม่มีฝน393.0
กาญจนบุรี35.324.7NW16.6817:53ฝนเล็กน้อย347.9
นครปฐม34.824.5W22.2412:57ไม่มีฝน503.7
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.33.527.5SSW16.6816:44ไม่มีฝน591.9
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย33.827.8SSW16.6811:27ไม่มีฝน417.8
กรุงเทพมหานคร- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สนามบินดอนเมือง34.126.6WSW42.6212:00ไม่มีฝน598.5
นำร่อง30.428.5SSW31.5119:35ไม่มีฝน479.4
ราชบุรี34.124.6WNW33.3614:32ไม่มีฝน518.9
ภาคตะวันออก
นครนายก23.818.3S22.2405:370.21,515.8
ปราจีนบุรี34.625.7SSW9.2713:200.9844.6
กบินทร์บุรี33.825.2W7.4114:50ไม่มีฝน708.4
สระแก้ว34.025.0NNW5.5616:00ไม่มีฝน693.9
ฉะเชิงเทรา34.524.5S3.7110:00ไม่มีฝน546.8
ชลบุรี34.826.8WSW25.9511:20ไม่มีฝน562.1
เกาะสีชัง32.327.8WSW24.0911:20ไม่มีฝน479.1
พัทยา32.127.5W27.8012:12ไม่มีฝน499.7
อรัญประเทศ35.525.5WNW16.6815:32ไม่มีฝน533.1
แหลมฉบัง32.527.7SW22.2419:00ไม่มีฝน292.3
สัตหีบ33.026.0SW20.3911:45ไม่มีฝน548.1
ระยอง32.028.3WSW20.3900:44ไม่มีฝน640.5
ห้วยโป่ง สกษ.33.526.4S12.9713:56ไม่มีฝน454.8
จันทบุรี32.725.9WSW22.2412:242.21,837.9
พลิ้ว สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตราด32.024.3E14.8305:30ไม่มีฝน3,654.2
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี34.626.2S24.0917:101.1412.5
หนองพลับ สกษ.34.923.3W29.6517:30ไม่มีฝน570.4
หัวหิน32.225.8ESE29.6515:00ไม่มีฝน327.1
ประจวบคีรีขันธ์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ชุมพร33.323.4WSW25.9513:511.5961.9
สวี สกษ.33.623.0WNW5.5613:00ไม่มีฝน928.2
เกาะสมุย33.524.8E24.0914:26ไม่มีฝน610.2
สุราษฎร์ธานี35.522.8WSW24.0914:38ไม่มีฝน613.6
นครศรีธรรมราช34.323.0NE22.2414:00ไม่มีฝน860.2
นครศรีธรรมราช สกษ.36.523.0NNE11.1216:00ไม่มีฝน745.4
สุราษฎร์ธานี สกษ.34.922.4W18.5312:30ไม่มีฝน876.8
พระแสง สอท.35.222.0W18.5316:30ไม่มีฝน699.2
ฉวาง33.522.57.4112:00ไม่มีฝน810.7
พัทลุง สกษ.34.924.8ESE24.0915:10ไม่มีฝน527.4
สงขลา31.926.1SW25.9519:502.8667.0
หาดใหญ่35.024.0SSW42.6217:3813.2675.6
คอหงษ์ สกษ.33.822.514.8314:3211.0681.0
สะเดา35.423.6WNW31.5117:0027.1662.7
ปัตตานี34.024.3ENE18.5314:28ไม่มีฝน773.3
ยะลา สกษ.34.023.5N22.2413:05ไม่มีฝน1,225.5
นราธิวาส- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง32.523.9SW24.0911:35ไม่มีฝน2,441.7
ตะกั่วป่า32.523.4WSW18.5309:25ไม่มีฝน2,193.6
กระบี่- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภูเก็ต34.824.6ESE18.5315:30ไม่มีฝน938.5
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)32.523.1NW7.4112:10ไม่มีฝน1,591.1
เกาะลันตา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตรัง34.324.0NW18.5316:23ไม่มีฝน1,088.5
สตูล34.624.514.8314:10ไม่มีฝน1,069.4
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง