สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 13 สิงหาคม 2561
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ดอยอ่างขาง23.217.9W46.3301:2011.61,196.4
เชียงราย31.024.5W24.0916:3519.11,264.0
เชียงราย สกษ.30.523.0S37.0714:5322.61,128.0
ทุ่งช้าง29.023.5S9.2717:009.81,205.9
พะเยา32.522.5SE16.6804:001.0885.8
ท่าวังผา30.424.6SSW20.3911:0510.61,247.2
เถิน31.624.2WSW33.3617:20ไม่มีฝน712.9
แม่สะเรียง29.523.0ESE22.2413:5414.0967.6
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่32.324.6SSW24.0917:48ไม่มีฝน573.6
ลำปาง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลำพูน32.024.9SW27.8016:53ไม่มีฝน670.6
แพร่- ยังไม่ได้รับรายงาน -
น่าน31.524.2S14.8315:40ฝนเล็กน้อย791.2
น่าน สกษ.30.824.3SSE18.531718 ไม่มีฝน722.0
ลำปาง สกษ.31.024.0S12.9715:441.0795.4
อุตรดิตถ์31.025.4SW18.5320:154.0915.9
สุโขทัย32.024.6W24.0922:455.5578.0
ศรีสำโรง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หล่มสัก29.622.7SSW14.8311:002.2610.9
แม่สอด31.023.0SSW42.621614 7.31,258.0
ตาก32.525.0WNW24.0914:400.2577.8
เขื่อนภูมิพล31.524.7E20.3912:50ไม่มีฝน599.0
พิษณุโลก31.524.6E20.3916:5018.8724.4
เพชรบูรณ์30.524.1S11.1211:07ไม่มีฝน707.8
กำแพงเพชร33.225.2SW24.0914:030.8701.0
อุ้มผาง27.522.0WNW22.2418:024.8845.3
พิจิตร สกษ.31.524.5SSE22.2413:370.3684.7
ดอยมูเซอ สกษ.24.619.9SW37.0710:464.8920.1
วิเชียรบุรี31.125.0S12.9710:00ไม่มีฝน850.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.31.024.0E12.9711:41ไม่มีฝน855.5
หนองคาย29.524.6W18.5312:0538.91,256.3
เลย30.524.3SSW12.9714:51ไม่มีฝน846.8
อุดรธานี29.424.9SSW22.2412:0123.21,042.7
สกลนคร สกษ.26.524.5S12.9718:4537.61,200.7
สกลนคร26.724.5SW12.9714:5935.61,275.2
นครพนม25.724.2SSW16.6808:1050.82,198.0
นครพนม สกษ.26.024.0SW14.8314:0032.71,973.4
หนองบัวลำภู30.524.811.1215.7891.1
ขอนแก่น29.424.8SSW25.9515:00ฝนเล็กน้อย849.6
มหาสารคาม29.725.4WSW20.3907:200.4935.7
มุกดาหาร26.824.8SSW12.9713:4523.01,551.1
ท่าพระ สกษ.29.324.8ESE20.3912:410.1773.4
กาฬสินธุ์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ชัยภูมิ30.123.7SSW33.3613:351.2613.2
ร้อยเอ็ด สกษ.28.424.7WSW16.6811:160.4961.0
ร้อยเอ็ด28.925.9W22.2414:550.3939.3
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)29.325.6WSW27.8011:376.71,085.6
อุบลราชธานี สกษ.28.525.2SW11.1214:307.41,128.0
ศรีสะเกษ29.124.8W18.5313:000.8835.4
ท่าตูม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครราชสีมา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สุรินทร์30.025.0WSW31.5111:55ไม่มีฝน659.3
สุรินทร์ สกษ.30.324.1WSW31.5108:25ไม่มีฝน639.1
โชคชัย30.025.2WNW18.5317:051.0579.8
ปากช่อง สกษ.28.125.1WSW29.6514:500.9864.8
นางรอง31.224.7SSW31.5113:240.4491.4
บุรีรัมย์29.725.0WSW33.360913 ไม่มีฝน486.6
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 33.226.2S18.5313:45ฝนเล็กน้อย589.5
ตากฟ้า สกษ.32.425.3SW20.3916:28ไม่มีฝน673.0
ชัยนาท สกษ.32.825.5S37.0711:20ไม่มีฝน441.7
อุทัยธานี32.725.8SSW29.6514:50ไม่มีฝน
พระนครศรีอยุธยา32.024.5SW9.2713:001.8577.3
บัวชุม 31.225.0SSW11.1210:25ไม่มีฝน1,043.1
ปทุมธานี สกษ.33.227.3WSW11.1210:002.7946.2
สมุทรปราการ สกษ.31.528.2SSW25.9510:00ไม่มีฝน826.2
ทองผาภูมิ27.724.0NNE9.2710:2549.81,313.4
สุพรรณบุรี33.626.1SW14.8312:40ไม่มีฝน437.3
ลพบุรี32.525.6- ได้รับรายงานบางส่วน -ฝนเล็กน้อย748.8
อู่ทอง สกษ.34.324.9SW29.6515:25ไม่มีฝน371.9
สนามบินสุวรรณภูมิ31.627.0SSW40.771300 0.1607.9
สมุทรสงคราม34.425.7SW27.8013:05ฝนเล็กน้อย
กาญจนบุรี34.023.4SW16.6811:331.9401.7
นครปฐม33.024.8WSW20.3910:530.1441.2
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.32.028.0SSW18.5314:160.21,095.1
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย32.228.1SSW9.2715:31ฝนเล็กน้อย1,119.8
กรุงเทพมหานคร33.527.5SSW16.6814:20ฝนเล็กน้อย960.7
สนามบินดอนเมือง32.327.6S33.3616:300.3976.3
นำร่อง30.828.1SSW24.0907:00ไม่มีฝน442.5
ราชบุรี34.125.0WSW35.211454 0.2438.2
ภาคตะวันออก
นครนายก19.918.0SSW22.2415:46177.8
ปราจีนบุรี30.826.3WSW12.9713:354.51,181.0
กบินทร์บุรี30.325.0WSW7.4112:3011.01,454.8
สระแก้ว30.325.1W3.7114:282.31,204.7
ฉะเชิงเทรา30.725.0SW14.8316:500.31,190.0
ชลบุรี32.626.9ESE27.8016:30ไม่มีฝน663.0
เกาะสีชัง30.927.5SSE22.2412:25ไม่มีฝน624.3
พัทยา30.526.8WSW38.9220:30ไม่มีฝน527.8
อรัญประเทศ30.525.7W22.2411:003.5848.5
แหลมฉบัง29.827.0SSW25.9518:00ไม่มีฝน526.3
สัตหีบ31.627.0SW44.481045 0.5594.8
ระยอง30.327.7SW25.9519:43ฝนเล็กน้อย588.1
ห้วยโป่ง สกษ.30.927.0S12.9719:510.31,245.8
จันทบุรี30.726.1WSW29.6511:32ไม่มีฝน1,477.0
พลิ้ว สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตราด28.224.5SSE29.6512:5618.43,261.6
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี34.227.3SW27.8023:000.3460.7
หนองพลับ สกษ.32.423.8WSW38.9216:303.2817.3
หัวหิน33.626.3W33.3612:450.5530.7
ประจวบคีรีขันธ์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ชุมพร31.424.0WSW31.5113:013.91,162.1
สวี สกษ.31.424.8WSW7.4116:002.21,238.0
เกาะสมุย33.026.4WNW59.3014:201.2899.3
สุราษฎร์ธานี33.023.9WSW42.6212:351.3987.3
นครศรีธรรมราช34.525.4SW38.9215:20ไม่มีฝน746.3
นครศรีธรรมราช สกษ.35.825.1SSW22.2416:00ไม่มีฝน910.1
สุราษฎร์ธานี สกษ.32.823.5SSW29.6512:130.4639.2
พระแสง สอท.33.623.8WSW18.5316:30ไม่มีฝน1,032.0
ฉวาง33.724.0W25.9512:30ไม่มีฝน1,280.0
พัทลุง สกษ.36.024.6WSW35.2113:28ไม่มีฝน826.6
สงขลา35.926.5SE18.5315:59ไม่มีฝน781.0
หาดใหญ่34.523.6SW31.511330 ไม่มีฝน641.6
คอหงษ์ สกษ.35.124.3WSW18.5315:40ไม่มีฝน971.0
สะเดา35.024.2WNW29.6512:54ไม่มีฝน465.7
ปัตตานี36.224.8SE27.8012:11ไม่มีฝน840.4
ยะลา สกษ.37.223.6WSW29.651416 ไม่มีฝน764.6
นราธิวาส34.521.5ENE16.6815:12ไม่มีฝน1,074.6
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง30.525.5SW38.9213:2216.23,408.8
ตะกั่วป่า31.027.3WSW31.5109:00ไม่มีฝน2,440.2
กระบี่32.624.8SW16.6813:32ไม่มีฝน1,384.8
ภูเก็ต33.528.0WSW20.3910:133.01,128.5
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)32.426.9W18.5309:20ไม่มีฝน1,700.4
เกาะลันตา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตรัง35.025.0S25.9515:185.91,252.0
สตูล33.124.0W18.5311:30ไม่มีฝน1,265.2
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง