สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 25 มิถุนายน 2562
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน37.025.6WNW16.6812:520.4350.5
ดอยอ่างขาง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงราย33.023.4W27.8014:301.4254.7
เชียงราย สกษ.32.523.0SW16.6814:015.6223.5
ทุ่งช้าง34.523.0S16.6812:002.4196.2
พะเยา35.225.4SE12.9714:35ไม่มีฝน187.9
ท่าวังผา35.626.2S33.3615:30ไม่มีฝน381.3
เถิน35.824.2SW27.801900 3.7339.1
แม่สะเรียง33.326.0ESE22.2413:075.4258.0
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่36.827.3WSW31.5114:421.2179.3
ลำปาง36.625.6SSE29.6515:42ไม่มีฝน292.3
ลำพูน36.826.6W33.3618:051.0202.0
แพร่36.726.1W37.0721:412.5346.9
น่าน35.526.1ESE20.3922:2072.8450.9
น่าน สกษ.35.825.8WSW31.5121:008.2330.3
ลำปาง สกษ.35.525.0SSW18.5315:33ไม่มีฝน212.2
อุตรดิตถ์36.527.5SW29.6520:2917.2223.9
สุโขทัย36.025.2WSW57.4519:2012.9260.9
ศรีสำโรง สกษ.35.826.4WSW27.8019:0033.0295.3
หล่มสัก35.426.2S14.8311:301.9360.4
แม่สอด33.524.8WSW33.3616:120.8295.3
ตาก36.225.7SW33.3616:560.6312.5
เขื่อนภูมิพล- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พิษณุโลก36.026.5S18.5323:00ไม่มีฝน284.3
เพชรบูรณ์36.926.4S11.1211:30ไม่มีฝน353.4
กำแพงเพชร35.126.0SW31.5118:2011.4409.4
อุ้มผาง32.522.0S25.9517:341.8394.7
พิจิตร สกษ.33.625.7W38.9220:52ไม่มีฝน201.4
ดอยมูเซอ สกษ.28.020.6SW31.5117:092.2271.0
วิเชียรบุรี35.526.5W7.4113:00ไม่มีฝน361.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.35.525.0ESE24.0915:3417.7326.4
หนองคาย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เลย34.525.1ESE25.9515:430.5225.4
อุดรธานี33.725.4SSW25.9513:4914.4441.9
สกลนคร สกษ.35.826.5S18.5309:485.0403.2
สกลนคร34.327.0SSW22.2415:445.7398.9
นครพนม35.027.8W24.0918:406.9721.7
นครพนม สกษ.34.226.5W7.4115:30ฝนเล็กน้อย723.9
หนองบัวลำภู35.525.3W29.6515:486.4421.1
ขอนแก่น36.626.0NNE20.3917:00ไม่มีฝน388.0
มหาสารคาม36.526.8SSE18.5318:10ไม่มีฝน346.9
มุกดาหาร36.327.5SW18.5309:007.9341.9
ท่าพระ สกษ.35.625.6SSW20.3914:15ไม่มีฝน380.4
กาฬสินธุ์36.827.2S14.8316:300.2258.5
ชัยภูมิ35.726.0S25.9515:36ไม่มีฝน333.8
ร้อยเอ็ด สกษ.36.026.2SW20.3915:230.9354.9
ร้อยเอ็ด36.127.2S24.0916:36ไม่มีฝน294.8
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)35.826.6SW31.5119:577.5434.6
อุบลราชธานี สกษ.35.526.1S18.5314:301.4365.9
ศรีสะเกษ35.025.8WSW14.8310:00ไม่มีฝน444.6
ท่าตูม35.426.0E18.5300:004.8319.3
นครราชสีมา35.325.4SSW24.0919:07ไม่มีฝน204.5
สุรินทร์35.125.5SW27.8016:184.8325.7
สุรินทร์ สกษ.36.325.0S35.2115:40ไม่มีฝน435.3
โชคชัย36.325.7SW24.0915:44ฝนเล็กน้อย143.6
ปากช่อง สกษ.32.924.3SW33.3615:59ไม่มีฝน430.9
นางรอง36.125.7ESE27.8013:32ไม่มีฝน293.1
บุรีรัมย์34.425.9SSW46.3312:251.2592.6
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 35.625.5S20.3917:080.1439.3
ตากฟ้า สกษ.34.725.5SW20.3919:020.5380.2
ชัยนาท สกษ.36.025.29.2700:0021.3311.6
อุทัยธานี36.225.6S29.6517:5918.8216.4
พระนครศรีอยุธยา36.525.5SW40.7711:45ไม่มีฝน254.6
บัวชุม 36.625.5SSW16.6819:16ไม่มีฝน202.3
ปทุมธานี สกษ.35.526.0WSW18.5319:00ไม่มีฝน341.5
สมุทรปราการ สกษ.32.227.0SSW20.3913:00ไม่มีฝน268.7
ทองผาภูมิ32.024.2S9.2713:207.2300.4
สุพรรณบุรี35.525.7S12.9710:20ไม่มีฝน214.5
ลพบุรี35.525.6SSW25.9519:061.1200.2
อู่ทอง สกษ.34.425.0W27.8015:240.3332.1
สนามบินสุวรรณภูมิ32.825.8SW35.2118:45ไม่มีฝน346.5
สมุทรสงคราม32.221.7W64.8616:3028.2231.3
กาญจนบุรี35.023.0NW22.2414:34ฝนเล็กน้อย254.6
นครปฐม35.325.0E25.9516:015.5419.0
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.33.525.7SSW20.3917:150.3317.5
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย33.026.0SSW11.1217:00ไม่มีฝน236.7
กรุงเทพมหานคร33.526.5W24.0917:50ไม่มีฝน251.1
สนามบินดอนเมือง34.426.0SW51.8918:07ไม่มีฝน446.3
นำร่อง30.826.8S22.2415:55ไม่มีฝน392.9
ราชบุรี35.025.7W38.9215:3127.0361.1
ภาคตะวันออก
นครนายก22.819.4SSW24.0921:345.2609.9
ปราจีนบุรี34.227.0W9.2715:407.8432.7
กบินทร์บุรี32.826.5SW5.5615:304.5358.7
สระแก้ว33.225.9ENE5.5614:4010.9402.6
ฉะเชิงเทรา34.325.2W5.5613:00ไม่มีฝน338.8
ชลบุรี34.426.9SW27.8013:305.9335.7
เกาะสีชัง32.328.4WNW18.5319:20ไม่มีฝน354.3
พัทยา32.027.5WSW27.8016:38ไม่มีฝน437.7
อรัญประเทศ33.025.67.4100:00ไม่มีฝน397.6
แหลมฉบัง32.127.6SW22.2419:00ไม่มีฝน154.7
สัตหีบ34.427.0S27.8013:13ไม่มีฝน473.2
ระยอง32.125.3SW22.2415:22ไม่มีฝน536.0
ห้วยโป่ง สกษ.33.627.9SSW18.5317:150.6370.8
จันทบุรี32.426.1SE24.0915:1737.0903.2
พลิ้ว สกษ.31.525.8WNW16.6821:5488.51,424.1
ตราด32.725.6WNW25.9506:1546.51,635.2
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี35.626.3S37.0716:031.8202.7
หนองพลับ สกษ.33.524.1SW27.8015:00ฝนเล็กน้อย401.9
หัวหิน34.726.4WSW25.9514:153.8191.6
ประจวบคีรีขันธ์33.325.4SW20.3911:003.0239.3
ชุมพร33.225.0WNW29.6514:304.0619.8
สวี สกษ.34.225.0W7.4113:00ไม่มีฝน548.6
เกาะสมุย34.325.6W42.6219:305.5465.6
สุราษฎร์ธานี32.924.6W29.6515:191.5480.2
นครศรีธรรมราช34.424.9WSW33.3615:100.4742.6
นครศรีธรรมราช สกษ.35.0.0WSW7.4113:001.2638.6
สุราษฎร์ธานี สกษ.32.824.6WSW31.5118:2119.5705.2
พระแสง สอท.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ฉวาง32.524.5E16.6815:007.3566.9
พัทลุง สกษ.36.226.4WNW24.0900:00ไม่มีฝน366.7
สงขลา34.526.5W20.3915:2025.0497.9
หาดใหญ่34.223.4WSW31.5113:300.4517.6
คอหงษ์ สกษ.34.325.0WSW20.3915:064.0482.8
สะเดา33.523.7WSW31.5112:550.3484.3
ปัตตานี34.025.6W33.3618:056.0550.2
ยะลา สกษ.34.924.4W12.9700:0012.5852.0
นราธิวาส34.0.0NW25.9516:0713.7615.8
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง31.025.3W33.3618:0530.61,331.4
ตะกั่วป่า- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กระบี่31.723.2WNW18.5314:403.9521.6
ภูเก็ต31.525.0W27.8012:4220.4616.1
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)30.023.4WSW27.8015:3519.71,067.9
เกาะลันตา31.824.5W37.0721:47ไม่มีฝน881.0
ตรัง33.324.7SW25.9519:078.9747.0
สตูล32.924.5WSW16.6815:400.4808.5
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง