กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
22 มิถุนายน 2564 75.8 30.60 30.60 31.06 31.12 31.04 30.77 10.8  
21 มิถุนายน 2564 74.4 29.55 29.55 30.43 30.51 30.65 30.45 10.5  
20 มิถุนายน 2564 71.9 30.00 30.00 30.40 30.38 30.51 30.26 7.2  
19 มิถุนายน 2564 74.5 30.36 30.36 30.36 30.10 30.13 29.76 10.6  
18 มิถุนายน 2564 78.8 29.02 29.02 29.24 29.24 29.31 29.16 6.2  
17 มิถุนายน 2564 81.8 0.8 28.43 28.43 28.52 28.59 28.80 28.84 8.2  
16 มิถุนายน 2564 87.5 0.5 27.39 27.39 27.94 28.14 28.34 28.64 2.3