กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
27 กันยายน 2565 82.8 2.8 29.10 29.10 29.64 29.56 29.74 29.64 
26 กันยายน 2565 84.0 20.5 28.94 28.94 29.18 29.21 29.56 29.64 
25 กันยายน 2565 79.5 1.0 29.27 29.27 29.61 29.54 29.84 29.72 
24 กันยายน 2565 83.8 16.6 29.01 29.01 29.49 29.50 29.78 29.59 
23 กันยายน 2565 85.6 16.1 28.84 28.84 29.06 29.12 29.43 29.38 
22 กันยายน 2565 83.2 5.1 29.66 29.66 29.60 29.52 29.62 29.51 
21 กันยายน 2565 84.1 10.8 28.51 28.51 28.94 29.09 29.41 29.45