กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
26 มิถุนายน 2562 77.5 4.9 29.40 29.40 29.88 30.38 30.62 30.88 
25 มิถุนายน 2562 84.6 6.6 29.24 29.24 30.27 30.71 31.07 31.50 4.2  
24 มิถุนายน 2562 79.6 2.9 30.84 30.84 32.54 32.60 32.40 32.14 7.0  
23 มิถุนายน 2562 66.6 32.15 32.15 34.02 32.39 32.39 31.96 10.0  
22 มิถุนายน 2562 66.9 32.36 32.36 32.39 32.45 31.88 31.73 10.6  
21 มิถุนายน 2562 67.8 31.32 31.32 31.65 31.30 30.98 31.06 9.5  
20 มิถุนายน 2562 74.6 2.5 29.64 29.64 30.25 30.58 30.64 30.52 8.4