กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
13 สิงหาคม 2561 66.9 4.4 21.28 21.28 21.59 21.52 21.40 22.01 3.2 27.91 
12 สิงหาคม 2561 58.9 0.7 17.15 17.15 17.54 17.75 17.84 18.23 
11 สิงหาคม 2561 88.9 4.8 28.36 28.36 28.75 28.85 28.93 28.90 6.8 24.19 
10 สิงหาคม 2561 91.2 36.0 27.45 27.45 28.09 28.21 28.20 28.95 5.2 19.44 
09 สิงหาคม 2561 92.0 10.7 28.56 28.56 29.11 29.16 29.35 29.66 .8 14.50 
08 สิงหาคม 2561 84.0 0.0 29.41 29.41 29.89 29.88 29.51 29.33 8.1 19.80 
07 สิงหาคม 2561 77.6 29.7 25.06 25.06 25.41 25.10 25.11 25.42 5.5 7.01