กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
27 พฤษภาคม 2565 72.8 30.07 30.07 30.36 30.21 30.35 30.03 10.4  
26 พฤษภาคม 2565 73.9 29.94 29.94 29.99 29.84 29.62 29.76 7.6  
25 พฤษภาคม 2565 74.9 0.4 29.45 29.45 29.91 29.81 29.93 29.57 10.2  
24 พฤษภาคม 2565 75.5 2.2 28.75 28.75 29.35 29.40 29.48 29.16 8.8  
23 พฤษภาคม 2565 75.0 4.3 28.37 28.37 28.84 28.74 28.71 28.30 8.5  
22 พฤษภาคม 2565 87.0 93.2 27.25 27.25 27.78 27.99 28.21 28.07 3.7  
21 พฤษภาคม 2565 94.1 45.5 26.96 26.96 27.89 28.30 28.78 29.45