กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
18 สิงหาคม 2562 82.0 2.6 28.65 28.65 28.86 28.94 29.07 29.12 7.1  
17 สิงหาคม 2562 85.5 3.0 27.96 27.96 28.81 29.29 29.78 29.15 7.8  
16 สิงหาคม 2562 90.1 5.3 27.21 27.21 28.22 28.48 28.84 29.11 3.1  
15 สิงหาคม 2562 88.5 6.5 27.49 27.49 28.36 28.46 28.88 29.25 2.2  
14 สิงหาคม 2562 86.9 4.0 28.10 28.10 28.70 28.78 29.25 29.47 1.5  
13 สิงหาคม 2562 84.8 18.9 28.56 28.56 28.86 28.80 29.20 29.32 1.5  
12 สิงหาคม 2562 83.5 16.6 29.38 29.38 29.45 29.31 29.44 29.31 7.2