กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
21 มกราคม 2564 73.0 21.89 21.89 22.35 22.60 22.35 22.88 7.2  
20 มกราคม 2564 75.0 21.52 21.52 21.84 22.19 22.21 22.90 7.2  
19 มกราคม 2564 78.1 20.62 20.62 21.97 22.18 22.43 22.91 6.6  
18 มกราคม 2564 78.8 21.51 21.51 22.56 22.80 22.79 23.28 3.5  
17 มกราคม 2564 76.9 20.41 20.41 20.90 21.61 21.35 22.77 6.5  
16 มกราคม 2564 76.8 20.12 20.12 20.88 21.25 21.34 22.43 7.2  
15 มกราคม 2564 78.6 20.38 20.38 21.29 21.45 21.50 22.17 6.7