กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
19 ตุลาคม 2563 90.4 6.2 24.70 24.70 25.78 26.39 27.01 27.95 
18 ตุลาคม 2563 78.6 0.3 25.52 25.52 26.64 27.00 27.48 28.27 .6  
17 ตุลาคม 2563 77.1 25.59 25.59 26.82 27.32 27.90 28.73 .8  
16 ตุลาคม 2563 81.6 2.5 27.26 27.26 27.89 28.05 28.59 28.93 3.4  
15 ตุลาคม 2563 85.6 4.3 27.11 27.11 27.99 28.45 28.94 29.23 1.3  
14 ตุลาคม 2563 77.9 27.59 27.59 28.56 28.48 28.75 29.24 7.2  
13 ตุลาคม 2563 78.5 26.95 26.95 28.18 28.40 28.57 29.21 7.3