กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
23 มกราคม 2565 78.2 21.39 21.39 22.79 23.06 23.35 23.64 7.0  
22 มกราคม 2565 84.0 1.3 22.62 22.62 23.10 23.38 23.34 23.69 6.6  
21 มกราคม 2565 87.2 4.6 21.57 21.57 22.11 22.40 22.76 23.48 4.5  
20 มกราคม 2565 87.5 7.6 21.97 21.97 22.18 22.62 22.90 23.51 4.8  
19 มกราคม 2565 88.9 9.5 22.13 22.13 22.66 23.00 23.21 23.71 4.0  
18 มกราคม 2565 82.6 0.8 21.93 21.93 22.84 23.10 23.26 23.56 6.8  
17 มกราคม 2565 84.8 27.5 21.38 21.38 22.40 22.84 23.25 23.59 5.5