กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
20 ตุลาคม 2561 82.2 0.1 29.39 29.39 29.55 29.65 29.60 29.46 
19 ตุลาคม 2561 80.6 28.68 28.68 29.23 29.38 28.69 29.35 8.3 9.21 
18 ตุลาคม 2561 82.5 0.1 28.84 28.84 29.38 29.40 28.97 29.36 8.3 8.69 
17 ตุลาคม 2561 82.8 0.1 29.00 29.00 29.88 29.91 29.72 29.43 7.8 10.31 
16 ตุลาคม 2561 86.8 29.00 29.00 29.22 29.36 29.30 29.10 8.2 18.13 
15 ตุลาคม 2561 82.8 29.01 29.01 29.15 29.12 28.90 28.85 8.2 6.76 
14 ตุลาคม 2561 83.9 6.7 28.39 28.39 28.85 28.73 28.46 28.60 8.2 9.70