กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
10 ธันวาคม 2561 81.4 25.42 25.42 25.95 26.19 26.08 26.35 
09 ธันวาคม 2561 84.4 25.41 25.41 26.06 26.06 26.25 26.27 6.3 6.10 
08 ธันวาคม 2561 91.1 24.49 24.49 25.37 25.79 26.15 26.09 
07 ธันวาคม 2561 87.9 25.09 25.09 25.55 25.84 25.94 26.22 2.4 1.48 
06 ธันวาคม 2561 83.9 25.25 25.25 25.74 25.91 25.93 26.23 6.5 6.18 
05 ธันวาคม 2561 83.8 25.45 25.45 25.76 25.73 25.49 26.07 6.7 6.59 
04 ธันวาคม 2561 84.5 22.6 25.74 25.74 25.74 26.00 25.76 26.12 6.5 5.66