กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
18 ตุลาคม 2562 82.9 0.1 28.05 28.05 29.44 29.41 29.50 29.64 4.7  
17 ตุลาคม 2562 80.5 28.24 28.24 29.30 29.34 29.61 29.69 9.3  
16 ตุลาคม 2562 76.9 28.90 28.90 29.55 29.49 29.34 29.55 7.8  
15 ตุลาคม 2562 79.9 0.3 28.46 28.46 29.00 29.07 28.91 29.46 9.2  
14 ตุลาคม 2562 86.8 12.6 27.28 27.28 28.42 29.00 29.17 30.01 2.0  
13 ตุลาคม 2562 82.9 0.1 29.35 29.35 30.23 30.45 29.90 30.41 5.2  
12 ตุลาคม 2562 77.5 0.1 29.26 29.26 30.06 30.29 30.16 30.14 7.6