กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
23 เมษายน 2562 60.2 0.3 30.86 30.86 30.68 30.29 29.90 30.01 
22 เมษายน 2562 67.1 2.2 28.65 28.65 29.07 29.10 28.95 29.62 9.6 5.11 
21 เมษายน 2562 69.8 0.8 28.50 28.50 30.47 30.41 30.01 30.09 7.0 15.54 
20 เมษายน 2562 57.0 31.09 31.09 31.38 30.67 30.39 30.12 10.0 23.07 
19 เมษายน 2562 60.0 31.35 31.35 31.32 30.75 29.60 29.82 10.2 32.43 
18 เมษายน 2562 63.2 1.2 29.59 29.59 29.32 29.20 28.92 29.36 10.2 21.42 
17 เมษายน 2562 63.9 0.2 30.29 30.29 30.04 30.39 29.95 29.79