กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
23 เมษายน 2561 74.5 29.26 29.26 29.36 29.35 28.93 28.81 10.0 11.10 
22 เมษายน 2561 82.4 28.49 28.49 29.12 28.97 28.46 28.29 8.2 12.83 
21 เมษายน 2561 80.5 28.60 28.60 29.70 29.86 29.79 27.90 10.0 13.83 
20 เมษายน 2561 83.5 5.6 26.66 26.66 27.66 27.97 27.80 27.46 
19 เมษายน 2561 86.5 19.4 25.70 25.70 26.59 26.86 26.81 26.97 9.1 15.16 
18 เมษายน 2561 89.6 6.1 24.02 24.02 24.79 25.50 26.29 27.01 5.1 15.19 
17 เมษายน 2561 89.8 29.3 23.89 23.89 24.61 25.52 26.35 27.66 3.5 21.70