กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
22 กุมภาพันธ์ 2561 74.5 25.66 25.66 25.47 25.24 24.74 25.44 9.5 12.66 
21 กุมภาพันธ์ 2561 77.1 25.20 25.20 25.45 25.19 24.67 25.04 8.8 16.56 
20 กุมภาพันธ์ 2561 75.9 24.97 24.97 25.59 25.29 24.52 24.70 9.3 13.78 
19 กุมภาพันธ์ 2561 77.1 24.84 24.84 25.57 25.16 24.07 24.52 9.2 13.52 
18 กุมภาพันธ์ 2561 75.6 24.34 24.34 24.86 24.72 23.79 24.30 8.6 15.28 
17 กุมภาพันธ์ 2561 70.8 22.65 22.65 22.73 22.91 23.07 24.35 9.9 13.85 
16 กุมภาพันธ์ 2561 59.6 21.38 21.38 21.18 21.24 21.20 21.66 10.0 19.15