กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
10 ธันวาคม 2562 70.0 17.50 17.50 19.27 20.23 20.62 22.24 7.0  
09 ธันวาคม 2562 69.0 17.16 17.16 20.10 21.01 21.65 22.70 7.2  
08 ธันวาคม 2562 68.5 16.98 16.98 20.56 22.35 23.86 23.53 7.2  
07 ธันวาคม 2562 65.5 18.04 18.04 20.61 22.00 22.43 24.06 6.8  
06 ธันวาคม 2562 69.5 20.43 20.43 22.07 23.25 23.28 24.81 7.5  
05 ธันวาคม 2562 71.2 22.00 22.00 23.61 24.25 24.90 25.50 7.8  
04 ธันวาคม 2562 77.8 23.43 23.43 24.64 25.21 25.36 25.96 6.5