กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
19 กุมภาพันธ์ 2562 70.9 23.95 23.95 24.54 25.00 24.46 24.59 
18 กุมภาพันธ์ 2562 69.5 24.30 24.30 24.84 24.91 24.96 24.99 8.9 28.53 
17 กุมภาพันธ์ 2562 73.8 25.89 25.89 25.47 26.68 26.70 25.45 8.4 25.71 
16 กุมภาพันธ์ 2562 77.2 25.61 25.61 25.93 25.80 25.34 25.45 9.0 7.84 
15 กุมภาพันธ์ 2562 76.8 24.66 24.66 25.18 25.44 24.96 25.31 9.5 9.07 
14 กุมภาพันธ์ 2562 73.6 25.39 25.39 25.97 26.04 25.43 25.21 9.5 9.94 
13 กุมภาพันธ์ 2562 77.5 25.55 25.55 25.59 25.49 24.81 24.89 8.3 13.58