กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
09 สิงหาคม 2563 80.9 3.9 29.44 29.44 29.84 29.81 29.70 29.74 9.0  
08 สิงหาคม 2563 86.9 61.8 28.65 28.65 28.60 28.30 28.78 29.15 4.6  
07 สิงหาคม 2563 91.4 18.1 28.30 28.30 28.81 28.86 29.20 29.68 1.0  
06 สิงหาคม 2563 89.9 19.4 28.31 28.31 28.62 28.91 29.43 29.82 .5  
05 สิงหาคม 2563 84.4 10.8 28.71 28.71 29.39 29.40 29.81 29.76 3.3  
04 สิงหาคม 2563 88.0 20.0 28.26 28.26 28.79 28.84 29.25 29.41 2.6  
03 สิงหาคม 2563 94.5 55.9 26.79 26.79 27.65 28.09 28.61 29.74 .2