กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
21 กันยายน 2564 85.1 23.1 28.77 28.77 28.82 28.76 29.15 29.65 
20 กันยายน 2564 87.9 0.2 29.05 29.05 29.53 29.83 30.12 30.19 1.1  
19 กันยายน 2564 81.1 29.86 29.86 30.10 30.26 30.38 30.06 7.6  
18 กันยายน 2564 84.1 0.5 29.24 29.24 29.44 29.60 29.94 29.76 6.6  
17 กันยายน 2564 88.5 16.2 28.29 28.29 28.70 28.78 29.21 29.55 4.8  
16 กันยายน 2564 88.0 4.9 28.81 28.81 28.84 28.89 29.21 29.47 4.5  
15 กันยายน 2564 88.5 28.3 28.96 28.96 28.93 29.04 28.88 29.38 4.5