กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
03 มิถุนายน 2563 74.4 0.2 30.27 30.27 31.30 31.32 31.18 31.41 10.8  
02 มิถุนายน 2563 75.5 3.7 29.66 29.66 30.29 30.41 30.74 30.86 10.8  
01 มิถุนายน 2563 83.4 6.8 27.71 27.71 29.09 29.66 30.60 30.94 9.2  
31 พฤษภาคม 2563 81.9 3.5 28.23 28.23 29.19 29.95 30.43 31.16 9.0  
30 พฤษภาคม 2563 82.6 8.4 27.84 27.84 29.65 30.02 30.61 31.33 6.2  
29 พฤษภาคม 2563 77.8 1.4 29.46 29.46 30.84 31.20 31.31 31.88 9.0  
28 พฤษภาคม 2563 69.6 0.5 30.48 30.48 31.95 32.48 32.45 32.83 5.5