กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
18 เมษายน 2564 82.6 26.1 27.15 27.15 28.14 28.27 28.21 28.74 
17 เมษายน 2564 83.2 1.4 26.99 26.99 28.12 28.79 29.06 29.09 2.2  
16 เมษายน 2564 81.0 0.0 27.80 27.80 28.95 29.15 29.20 29.29 5.3  
15 เมษายน 2564 71.9 0.0 28.18 28.18 28.69 29.09 28.86 28.94 8.2  
14 เมษายน 2564 77.8 16.2 27.84 27.84 28.83 29.00 28.90 29.25 8.2  
13 เมษายน 2564 69.4 4.2 28.92 28.92 29.38 29.60 28.97 29.20 8.8  
12 เมษายน 2564 69.5 28.74 28.74 29.22 29.20 28.82 28.91 7.0