สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
16 เมษายน 2561 - 22 เมษายน 2561ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นอ่อนกำลังลงและมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน กับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ในวันที่ 17 เม.ย. ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนและฝนฟ้าคะนองส่วนมากในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ สำหรับภาคใต้มีอากาศร้อนหลายพื้นที่กับมีฝนตกตลอดสัปดาห์โดยเฉพาะในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์มีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง    
ภาคเหนือ
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในวันแรกและวันสุดท้ายของสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 40-75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ 110.5 มม. ที่ ส่วนป่าเขากระยาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 เม.ย.  40.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 22 เม.ย.  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศร้อนบางพื้นที่ในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์อุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 45 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 17 เม.ย. มีฝนร้อยละ 75 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 77.0 มม. ที่ ส่วนป่ากลางดง อ.ปางช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 เม.ย.  38.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 
ภาคกลาง
มีอากาศร้อนทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันที่ 17 เม.ย. ส่วนวันอื่นๆมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางน้อยกว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ 92.3 มม. ที่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 17 เม.ย.  39.0 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 16 เม.ย. และ ที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 ม.ย.  
ภาคตะวันออก
มีอากาศร้อนทั่วไปทางตอนบนของภาคในวันแรกและระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 60ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 17 เม.ย. มีฝนร้อยละ 90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 112.4 มม. ที่ อ.เกาะกูด จ.ตราด เมื่อวันที่ 17 เม.ย.  37.5 º ซ. ที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 5-30 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันที่ 17 เม.ย. 95.3 มม. ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 17 ม.ย.  37.5 º ซ. ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 10-60 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 19 เม.ย. 56.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.สตูล เมื่อวันที่ 19 เม.ย.  37.5 º ซ. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในวันแรกและในระยะปลายสัปดาห์ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 45 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 17 เม.ย. มีฝนร้อยละ 90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 94.5 มม. ที่ โรงเรียนวังทอง เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 105.0 มม. ที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 17 เม.ย.   36.3 º ซ. ที่ กรุงเทพมหานคร(เฉลิมพระเกียรติ) เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 16 เม.ย. ( 38.6 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 เม.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 23 เมษายน 2561