สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
16 กุมภาพันธ์ 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2561ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทยตอนบนตามลำดับ ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยในระยะกลางช่วง และมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันที่ 20 ก.พ. ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้า กับมีอากาศหนาวในภาคเหนือ ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีรายงานฝนตกในทุกภาคในระยะครึ่งหลังของช่วง    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปในตอนเช้าเกือบตลอดช่วง กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง กับมีฝนฟ้าคะนองและฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันที่ 20 และ 22 ก.พ. 170.0 มม. ที่ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 20 ก.พ.  37.7 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 16,17 ก.พ. และที่ อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ 17 ก.พ.  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปในตอนเช้าในระยะต้นช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป เว้นแต่ในวันสุดท้ายของช่วงมีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-60 ของพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง กับมีฝนฟ้าคะนองและฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ. 145.0 มม. ที่ อ.กุฉินารายน์ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 21 ก.พ.  37.8 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้าในระยะต้นช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นบางพื้นที่ ส่วนตอนกลางวันมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 22 ก.พ. 81.7 มม. ที่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 ก.พ.  38.0 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 16,17 ก.พ. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้าในวันแรกของช่วง จากนั้นมีอากาศเย็นบางพื้นที่ ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค โดยมีฝนร้อยละ 30-55 ของพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 22 ก.พ. 51.2 มม. ที่ กกษ.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 22 ก.พ.  36.8 º ซ. ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้า ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 19 ก.พ. และมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ในระยะปลายช่วง 43.0 มม. ที่ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 19 ก.พ.  36.3 º ซ. ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้า ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 75 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 19 ก.พ. และมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ในวันที่ 22 ก.พ. 72.8 มม. ที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 ก.พ.  36.4 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้าในระยะครึ่งแรกของช่วง ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ในวันที่ 19 ก.พ.และมีฝนร้อยละ 45 ของพื้นที่ในวันที่ 22 ก.พ. 25.1 มม. ที่ รร.วัดทอง เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ปริมณฑล (23.9 มม. ที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 19 ก.พ.)   35.7 º ซ. ที่ ท่าเรือกรุงเทพฯ เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ปริมณฑล ( 37.0 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 ก.พ.) 
ออกประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2561