สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
20 พฤษภาคม 2565 - 26 พฤษภาคม 2565ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันแรกของช่วง แล้วเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 21-22 พ.ค. จากนั้นร่องมรสุมนี้ได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ยแล้วมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวมะตะบันตอนบนในวันแรกของช่วง ต่อจากนั้นได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือในวันที่ 21-22 พ.ค. โดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงเกือบตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นส่วนมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกในระยะครึ่งแรกของช่วง    
ภาคเหนือ
มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายแห่งในระยะต้นช่วง ต่อจากนั้นมีฝนร้อยละ 10-60 ของพื้นที่ โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดตากในวันที่ 23 พ.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 25 พ.ค. 216.8 มม. ที่ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 1 จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 21 พ.ค.   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 65-85 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ในวันที่ 24 พ.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดมหาสารคามในวันที่ 24 พ.ค. 63.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 พ.ค.   
ภาคกลาง
มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะต้นช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 10-55 ของพื้นที่ 104.3 มม. ที่ รร.บ้านไร่ป้า อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21 พ.ค.   
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 10-60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 21 และ 22 พ.ค. มีฝนร้อยละ 65 - 85 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของช่วงและวันที่ 24 พ.ค. 62.3 มม. ที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 20 พ.ค.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 10-55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 21-22 พ.ค. นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 23 พ.ค. 79.9 มม. ที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 21 พ.ค.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 23 และ 26 พ.ค. มีฝนร้อยละ 25-50 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 22 พ.ค. 96.7 มม. ที่ นิคมสร้างตนเองปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง เมื่อวันที่ 22 พ.ค.   
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนร้อยละ 35-80 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 23, 24 และ 26 พ.ค. มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ 31.8 มม. ที่ รร.วัดด่าน เขตยานนาวา เมื่อวันที่ 22 พ.ค. (29.5 มม. ที่ สถานพักฟื้นสวางคนิวาส จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 22 พ.ค.)    
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 27 พฤษภาคม 2565