สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
10 พฤศจิกายน 2560 - 16 พฤศจิกายน 2560ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนเกือบตลอดช่วง ส่งผลให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงมีอากาศเย็นส่วนมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับฝนในช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวไทยและประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่ 13-15 พ.ย. นอกจากนี้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะปลายช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนมากในภาคกลางและภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วง    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปส่วนมากทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาว โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันสุดท้ายของช่วงมีฝนร้อยละ 60 ของพื้นที่ 38.4 มม. ที่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พ.ย.  18.0 º ซ. ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ( 8.0 º ซ. ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พ.ย.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปส่วนมากในระยะกลางช่วง สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 15 พ.ย. มีฝนร้อยละ 50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 40.0 มม. ที่ อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.  19.2 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ( 11.0 º ซ. ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 12,13 พ.ย.)  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค โดยมีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 15 พ.ย. มีฝนร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 75.0 มม. ที่ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.  21.4 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นบางพื้นที่เป็นบางวัน โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 20-60 ของพื้นที่ 64.5 มม. ที่ อ.เกาะกูด จ.ตราด เมื่อวันที่ 12 พ.ย.  22.4 º ซ. ที่ กกษ.พลิ้ว อ.ขลุง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 12 และ15 พ.ย. มีฝนร้อยละ 50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 200.0 มม. ที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เมื่อวันที่ 14 พ.ย.  21.3 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 13 พ.ย. มีฝนร้อยละ 50 ของพื้นที่ 70.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.สตูล เมื่อวันที่ 15 พ.ย.  19.5 º ซ. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 45 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 11 พ.ย. มีฝนร้อยละ 90 ของพื้นที่ 30.0 มม. ที่ กองบินตำรวจ เขตบางเขน เมื่อวันที่ 11 พ.ย. (48.8 มม. ที่ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 12 พ.ย.)   24.0 º ซ. ที่ กกษ.บางนา เขตบางนา เมื่อวันที่ 12 พ.ย. ( 23.1 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 12 พ.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 17 พฤศจิกายน 2560