สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
20 มีนาคม 2563 - 26 มีนาคม 2563ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะครึ่งแรกของช่วง กับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเกือบตลอดช่วง กับมีรายงานฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีฝนในระยะกลางและปลายช่วง    
ภาคเหนือ
มีอากาศร้อนทั่วไปตลอดช่วง กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 5-10 ของพื้นที่บริเวณตอนล่างของภาคเกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งในวันแรกของช่วง และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลกในวันที่ 20 มี.ค. และบริเวณจังหวัดพิจิตรในวันที่ 21 มี.ค. 37.8 มม. ที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.  40.9 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ 23 มี.ค. และ ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 24 มี.ค.  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง โดยมีฝนร้อยละ 10-60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น นครพนม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมาในวันที่ 20 มี.ค. บริเวณจังหวัดเลย นครพนมในวันที่ 23 มี.ค. บริเวณจังหวัดอุดรธานีและอุบลราชธานีในวันที่ 24 มี.ค. กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายในวันที่ 21 มี.ค. 75.5 มม. ที่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 มี.ค.  38.7 º ซ. ที่ กกษ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 มี.ค. และ ที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.  
ภาคกลาง
มีอากาศร้อนทั่วไปตลอดช่วง กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะกลางช่วง โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันที่ 20 และ 22 มี.ค. 5.8 มม. ที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 มี.ค.  40.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศร้อนทั่วไปทางตอนบนของภาคตลอดช่วง โดยมีฝนร้อยละ 5-40 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดชลบุรีในวันที่ 23 มี.ค. 101.5 มม. ที่ กกษ.พลิ้ว จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 20 มี.ค.  38.4 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 5-10 ของพื้นที่ในระยะกลางและปลายช่วง 20.0 มม. ที่ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 24 มี.ค.  38.5 º ซ. ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศร้อนทั่วไปเกือบตลอดช่วง โดยมีฝนร้อยละ 25-50 ของพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง กับมีฝนหนักบางแห่ง 65.4 มม. ที่ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เมื่อวันที่ 24 มี.ค.  38.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สตูล เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศหลายพื้นที่เกือบตลอดช่วง 37.0 º ซ. ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 23 มี.ค. (38.5 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 23,24 มี.ค.) 
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 27 มีนาคม 2563