สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดเดือนโดยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่ 4-6 กับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะกลางเดือน ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็น กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่บริเวณตอนบนของภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขา ยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด เมื่อเข้าสู่ปลายเดือน บริเวณความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่และได้สิ้นสุดฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนในวันที่ 29 สำหรับฝนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบนแทบไม่มีรายงานฝนตกเลยตลอดเดือน ส่วนกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑล และภาคตะวันออกมีฝนบางพื้นที่ในบางวันจากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว สำหรับภาคใต้มีฝนตกเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนมีฝนตกหนาแน่นเนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงในช่วงดังกล่าว รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 20 มีนาคม 2563