สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคมปีนี้ บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดเดือนจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงต้นเดือนและปลายเดือนและบางช่วงได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมา ลาวและเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดเดือนและมีกำลังแรงเป็นระยะๆ อีกทั้งมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย จำนวน 2 ลูก คือพายุโซนร้อน “วิภา” (WIPHA, 1907) ที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ในวันที่ 4 ส.ค. ขณะมีกำลังแรงเป็นพายุดีเปรสชันและพายุโซนร้อน “โพดุล” (PODUL,1912) ที่เคลื่อนเข้าสู่จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 30 ส.ค. จากนั้นได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันขณะเคลื่อนผ่านบริเวณจังหวัดสกลนคร แล้วเคลื่อนผ่านจังหวัดอุดรธานีและหนองบัวลำภูเข้าสู่จังหวัดเลยก่อนอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างในวันต่อมา ทำให้เดือนนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนที่มีฝนเพิ่มขึ้นชัดเจนในพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีรายงานฝนตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่กับมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่ในช่วงดังกล่าวและมีรายงานดินถล่มในบางพื้นที่ โดยเดือนนี้บริเวณประเทศไทยมีปริมาณฝนรวมตลอดเดือนสูงกว่าค่าปกติในเกือบทุกภาค และบางพื้นที่มีปริมาณฝนมากที่สุดใน 1 วันและปริมาณฝนรวมตลอดเดือนสูงกว่าค่าสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้ ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 27 ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 17 กันยายน 2562