สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน สิงหาคม 2565
เดือนสิงหาคมปีนี้ ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบน โดยได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นช่วงๆ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงเกือบตลอดเดือน อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้ามาใกล้ประเทศไทยจำนวน 2 ลูก คือ พายุโซนร้อน “มู่หลาน (MULAN, 2207)” ที่เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองก๋วงนินห์ ประเทศเวียดนามในวันที่ 11 พร้อมทั้งอ่อนกำลังลงตามลำดับเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมตอนบนของภาคเหนือและประเทศเมียนมาในวันต่อมา และพายุโซนร้อน “หมาอ๊อน (MA ON, 2209)” ที่เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองเหมาหมิง มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนเข้ามาสลายตัวบริเวณประเทศลาวตอนบนในวันที่ 26 นอกจากนี้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงปลายเดือน ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นกับน้ำท่วมหลายพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนชุกหนาแน่น ส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค โดยปริมาณฝนรวมในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในเกือบทุกภาค โดยปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั่วประเทศเดือนนี้ 275.1 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าปกติร้อยละ 12 ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยในดือนนี้สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 06 กันยายน 2565