สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน เมษายน 2562
สภาวะอากาศเดือนเมษายนปีนี้ หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดเดือน ประกอบกับลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ต่อเนื่องกันเกือบตลอดเดือน ส่วนภาคใต้มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในทุกภาคและบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดทำลายสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้ สำหรับฝนในเดือนนี้เกิดจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงต้นและปลายเดือน กับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะปลายเดือน นอกจากนี้ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตลอดเดือน ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงต้นและปลายเดือน อย่างไรก็ตามปริมาณฝนในเดือนนี้ต่ำกว่าค่าปกติในทุกภาค และปริมาณฝนรวมทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติ 34.4 มิลลิเมตรหรือประมาณร้อยละ 39 สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 16 พฤษภาคม 2562