สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน มิถุนายน 2563
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยตลอดเดือน โดยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเกือบตลอดเดือน กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวมะตะบันและอ่าวเบงกอลในช่วงวันที่ 5-9 นอกจากนี้พายุโซนร้อน “นูรี” (NURI (2002))” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหยางเจียง มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนในวันที่ 14 ก่อนอ่อนกำลังลงตามลำดับแล้วสลายตัวในวันเดียวกัน ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดเดือน และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ โดยปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติ ร้อยละ 4 (ค่าปกติ 188.7 มิลลิเมตร) อย่างไรก็ตามบริมาณฝนสะสมของประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 30 มิถุนายน ยังคงต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 17 (ค่าปกติ 557.5 มิลลิเมตร) และบางพื้นที่มีปริมาณฝนมากที่สุดใน 1 วันและปริมาณฝนรวมตลอดเดือนสูงกว่าค่าสถิติเดิมที่เคยตตรวจวัดได้ สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 24 กรกฎาคม 2563