สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เดือนธันวาคมปีนี้ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องตลอดเดือน โดยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับลมตะวันตกระดับบนจากพม่าเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณดังกล่าวในช่วงวันที่ 7-11 ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 7-11 และ 19-24 เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีอุณหภูมิลดลงทั่วไปจนมีอากาศหนาวเกือบทั่วไปในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคอื่นๆ มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางแห่งในภาคกลางและภาคตะวันออก สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีรายงานน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ แต่อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในทุกภาคและมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติ 0.7 องศาเซลเซียส โดยในเดือนนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนแทบไม่มีรายงานฝนตก เว้นแต่ในภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนในระยะกลางเดือน ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นในระยะต้นและครึ่งหลังของเดือนส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันหลายพื้นที่ เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดเดือน โดยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ อีกทั้งมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ในช่วงดังกล่าว อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาภาพรวมของประเทศไทยในเดือนนี้พบว่าปริมาณฝนรวมรายเดือนเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 47 สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 14 มกราคม 2564