สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดเดือน โดยแผ่เสริมลงมาปกคลุมเป็นระยะๆ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในช่วงครึ่งแรกของเดือน กับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดเดือน นอกจากนี้คลื่นกระแสลมตะวันตกได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในบางช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคเหนือ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นบางพื้นที่ เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายเดือนหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเป็นลมตะวันออกกับตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศร้อนต่อเนื่องในหลายพื้นที่และ เป็นการสิ้นสุดฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติ 1.5 องศาเซลเซียส ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยและต่ำกว่าค่าปกติ เว้นแต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีฝนสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 26 และร้อยละ 15 ตามลำดับ จากการที่มีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในช่วงกลางและปลายเดือน สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 22 มีนาคม 2562