สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน ตุลาคม 2560
เดือนตุลาคมปีนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของเดือนจากนั้นได้เลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังปานกลางในระยะต้นและกลางเดือน นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยจำนวน 2 ลูก คือ พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนที่เคลื่อนผ่านประเทศเวียดนามตอนบนเข้ามาสลายตัวบริเวณประเทศลาวตอนบนในช่วงต้นเดือน และไต้ฝุ่น“ขนุน (KHANUN, 1720)” ที่เคลื่อนเข้ามาสลายตัวบริเวณอ่าวตังเกี๋ยในช่วงกลางเดือน ส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นในระยะต้นและกลางเดือน จากนั้นหลายพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนและอุณหภูมิลดลงโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน อีกทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ได้เปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในช่วงดังกล่าว โดยปีนี้ประเทศไทยตอนบนได้สิ้นสุดฤดูฝนและเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม สำหรับปริมาณฝนรวมในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ส่วนภาคใต้แม้ว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในระยะต้นเดือนและปลายเดือนแต่มีปริมาณต่ำกว่าค่าปกติ อย่างไรก็ตามปริมาณฝนรวมเฉลี่ยของประเทศไทยในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติร้อยละ 5 และปริมาณฝนสะสมของประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึง 31 ตุลาคมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 25 สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในทุกภาค โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 10 พฤศจิกายน 2560