สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน มีนาคม 2564
เดือนมีนาคมปีนี้ หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่วนมากในช่วงกลางเดือนและปลายเดือน ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในช่วงดังกล่าวกับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในภาคเหนือและบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในทุกภาค อย่างไรก็ตามอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในช่วงต้นเดือน กับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในบางช่วง รวมถึงคลื่นกระแสฝ่ายลมตะวันตกที่เคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงปลายเดือน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนและมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ อีกทั้งยังทำให้อุณหภูมิลดลงในช่วงดังกล่าว สำหรับภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ซึ่งส่วนใหญ่มีกำลังอ่อน ทำให้เดือนนี้ภาคใต้มีฝนน้อยและมีอากาศร้อนโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาค แต่อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าว โดยเดือนนี้ปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติในทุกภาค ส่งผลให้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศในเดือนนี้ต่ำกว่าค่าปกติ 13.3 มิลลิเมตร (ร้อยละ 27) สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 07 เมษายน 2564