สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน เมษายน 2563
เดือนเมษายนปีนี้ หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดเดือน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าวกับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดเดือน โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในเกือบทุกภาคและบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้ สำหรับฝนในเดือนนี้เกิดจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในช่วงกลางเดือนและปลายเดือน กับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน รวมถึงคลื่นกระแสฝ่ายลมตะวันตกที่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือในช่วงปลายเดือน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนและมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ สำหรับภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงเป็นช่วงๆ ทำให้มีฝนในช่วงดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติ 91.1 มิลลิเมตร (ร้อยละ 3) สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 29 พฤษภาคม 2563