สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน ตุลาคม 2564
เดือนตุลาคมปีนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะต้นและกลางเดือน โดยได้เลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกในบางช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงในช่วงดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อน ที่เคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยจำนวน 2 ลูก คือ พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก (LIONROCK (2117))” ที่เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 10 แล้วอ่อนกำลังลงตามลำดับจนเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 11 และพายุโซนร้อน “คมปาซุ (KOMPASU (2118))” ที่เคลื่อนเข้ามาสลายตัวบริเวณประเทศเวียดนามในวันที่ 14 ลักษณะดังกล่าวทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นกับมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันหลายพื้นที่ โดยปริมาณฝนรวมทั้งประเทศในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติร้อยละ 26 อนึ่งในช่วงปลายเดือนหลายพื้นที่มีอุณหภูมิลดลง จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน กับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเป็นลมลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ส่วนมากในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 25 พฤศจิกายน 2564