สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
เดือนพฤษภาคมปีนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยทั่วทุกภาคของประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ 1.2 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของทั้งประเทศในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติ 0.8 องศาเซลเซียส สำหรับฝนพบว่าประเทศไทยมีฝนตกครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศในช่วงกลางเดือนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝน โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและถือเป็นการเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 อย่างไรก็ตามเดือนนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีปริมาณและการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอ ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเป็นระยะๆ จากอิทธิพลของลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันในช่วงครึ่งแรกของเดือน จากนั้นได้เปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย โดยเดือนนี้ปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติในเกือบทุกภาค เว้นแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ เมื่อพิจารณาภาพรวมของประเทศไทยในเดือนนี้พบว่าปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 25 สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 21 มิถุนายน 2564