สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน ตุลาคม 2562
สภาวะอากาศเดือนตุลาคมปีนี้ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้เกือบตลอดเดือนและแผ่เสริมลงมาเป็นระยะ ๆ ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและอ่าวไทยในช่วงต้นเดือน และเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ทำให้ในเดือนนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นในระยะครึ่งแรกของเดือน จากนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่มีฝนลดลงและมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่อุณหภูมิลดลงและมีอากาศเย็นอย่างต่อเนื่องในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบตลอดเดือน โดยเดือนนี้บริเวณประเทศไทยมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติในทุกภาคและมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 14 พฤศจิกายน 2562