สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน สิงหาคม 2564
เดือนสิงหาคมปีนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดเดือน โดยมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงเป็นช่วงๆ ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาว และประเทศกัมพูชาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ยในระยะต้นเดือน ส่วนในระยะปลายเดือนร่องมรสุมได้เลื่อนลงไปพาดผ่านประเทศไทยตอนบน อีกทั้งมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียในช่วงกลางเดือน ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เป็นระยะๆ เกือบตลอดเดือนและมีรายงานน้ำท่วมในหลายพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามในบางช่วงมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนส่งผลให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง สำหรับปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศในเดือนนี้ 228.0 มิลลิเมตร ต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 5 ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยในทุกภาคของประเทศไทยสูงกว่าค่าปกติ เว้นแต่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติ 0.2 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยในเดือนนี้ 28.4 องศาเซลเซียส สูงกว่าค่าปกติ 0.8 องศาเซลเซียส สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 08 กันยายน 2564