สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน ธันวาคม 2562
สภาวะอากาศเดือนธันวาคมปีนี้ แม้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องตลอดเดือน โดยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 6-11 เป็นช่วงที่อุณหภูมิลดลงต่ำที่สุดของเดือนมีอากาศหนาวเกือบทั่วไปกับมีอากาศหนาวจัดหลายพื้นที่ในภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับบริเวณเทือกเขา ยอดดอย และยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีรายงานน้ำค้างแข็ง บางพื้นที่ แต่อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในทุกภาค สำหรับปริมาณฝนรวมตลอดทั้งเดือนนี้ต่ำกว่าค่าปกติในทุกภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางที่ไม่มีรายงานฝนเลยตลอดเดือนทำให้มีฝนต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 100 โดยปริมาณฝนรวมทั้งประเทศในเดือนนี้ต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 62 อย่างไรก็ตามมีรายงานฝนบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกในระยะปลายเดือน ซึ่งเป็นช่วงที่คลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นในระยะต้นและกลางเดือนส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ในช่วงดังกล่าว และมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบางพื้นที่ สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 22 มกราคม 2563