สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2566 17:00 น.

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย
วันที่ข้อมูล 30 สิงหาคม 2566
|