Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
บริเวณพื้นราบ อากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอย มีอากาศหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 1-6 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 11 ธันวาคม 2562 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   11 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 11 – 13 ธ.ค. 62 บริเวณพื้นราบอากาศหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็ง อุณหภูมิต่ำสุด 1-6 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 17 ธ.ค. 62 บริเวณพื้นราบอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-8 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 11 ธันวาคม 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   02 ธ.ค. 62 - 08 ธ.ค. 62  
มีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลงโดยมีอากาศหนาวทั่วไปกับมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีรายงานน้ำค้างแข็งบริเวณยอดดอยอินทนนท์ในวันที่ 6 ธ.ค
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 09 ธันวาคม 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
09 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
อากาศหนาว
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 15-17 °C
16 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
อากาศหนาว
สูงสุดเฉลี่ย 27-29 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 14-16 °C
23 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
อากาศหนาว
สูงสุดเฉลี่ย 27-29 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 13-15 °C
30 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63
อากาศหนาว
สูงสุดเฉลี่ย 27-29 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 14-16 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มกราคม 2563  
อากาศหนาว
จะมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป และบางช่วงอาจมีอากาศหนาวจัดบางแห่งทางตอนบนของภาคกับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ สำหรับบริเวณยอดดอยและเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และจะเกิดน้ำค้างแข็งได้ในบางช่วง
อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 15 - 17 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-70 %
ปริมาณฝน 0-10 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 1-2 วัน
ออกประกาศ 02 ธันวาคม 2562