Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย กำแพงเพชร และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-42 องศาเซลเซียส ตอนบนของภาค ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ตอนล่างของภาค ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ออกประกาศ 23 เมษายน 2562 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62  
คาดหมาย
     มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 23-25 และ 29 เม.ย. 62 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ำสุด 20-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 26-28 เม.ย. 62 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-20 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 23 เมษายน 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   15 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62  
มีอากาศร้อนทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดต่อเนื่องในหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 5-40 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ และมีรายงานฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลกในวันที่ 15 เม.ย. บริเวณจังหวัดแพร่ ในวันที่ 17 เม.ย. บริเวณจังหวัดน่านและลำปางในวันที่ 17 และ18 เม.ย. บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 17, 20 และ 21 เม.ย. บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย และพะเยาในวันที่ 18 เม.ย. บริเวณจังหวัดตากในวันที่ 19 เม.ย. บริเวณจังหวัดลำพูนในวันที่ 21 เม.ย. กับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 21 เม.ย.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 22 เมษายน 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
22 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 38-40 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
29 เม.ย. 62 - 05 พ.ค. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 37-39 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
06 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
13 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  
พายุฝนฟ้าคะนอง
ช่วงต้นและกลางเดือนลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบางแห่ง กับมีฝนร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ จากนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60-80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 80-85 %
ปริมาณฝน 140-180 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 12-15 วัน
ออกประกาศ 26 มีนาคม 2562