Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ออกประกาศ 23 มิถุนายน 2564 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 มิ.ย. 64 - 29 มิ.ย. 64  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 23 – 25 มิ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 26 – 29 มิ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 23 มิถุนายน 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   14 มิ.ย. 64 - 20 มิ.ย. 64  
มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 15-40 ของพื้นที่ โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดตากในวันที่ 16 มิ.ย.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 21 มิถุนายน 2564
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
21 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
28 มิ.ย. 64 - 04 ก.ค. 64
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
05 ก.ค. 64 - 11 ก.ค. 64
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
12 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 64
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กรกฏาคม 2564  
พายุฝนฟ้าคะนอง
ประมาณครึ่งแรกของเดือน ยังคงมีฝนน้อย จากนั้นจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง
อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 80-85 %
ปริมาณฝน 140-180 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 18-20 วัน
ออกประกาศ 27 พฤษภาคม 2564