Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 10 สิงหาคม 2563 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   10 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63  
คาดหมาย
     มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 10 สิงหาคม 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   03 ส.ค. 63 - 09 ส.ค. 63  
มีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 6, 8 และ 9 ส.ค. มีฝนร้อยละ 50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ในวันที่ 3 ส.ค. บริเวณจังหวัดเชียงรายในวันที่ 4 ส.ค. บริเวณจังหวัดพะเยาและน่านในวันที่ 7 ส.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 10 สิงหาคม 2563
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
10 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
17 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
24 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
31 ส.ค. 63 - 06 ก.ย. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กันยายน 2563  
พายุฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 %
ปริมาณฝน 200-250 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 17-20 วัน
ออกประกาศ 23 กรกฎาคม 2563