Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 12-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.
ออกประกาศ 24 มกราคม 2565 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   24 ม.ค. 65 - 30 ม.ค. 65  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 25 - 29 ม.ค. 65 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 12-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ในวันที่ 30 ม.ค. 65 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 11-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 3-11 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 24 มกราคม 2565
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   17 ม.ค. 65 - 23 ม.ค. 65  
มีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ โดยเฉพาะในวันสุดท้ายของสัปดาห์อุณหภูมิดลดลงจนมีอากาศหนาวเกือบทั่วไปทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนร้อยละ 50-75 ของพื้นที่ในระยะกลางสัปดาห์ ส่วนในระยะต้นและปลายสัปดาห์มีฝนน้อยกว่าน้อยร้อยละ 30 พื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 19-20 และ 22 ม.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดน่าน พะเยา และลำพูนในวันที่ 19-20 ม.ค. กับมีรายงานลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดพะเยาในวันที่ 19 ม.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 24 มกราคม 2565
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
24 ม.ค. 65 - 30 ม.ค. 65
อากาศหนาว
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 16-18 °C
31 ม.ค. 65 - 06 ก.พ. 65
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 17-19 °C
07 ก.พ. 65 - 13 ก.พ. 65
อากาศหนาว
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 16-18 °C
14 ก.พ. 65 - 20 ก.พ. 65
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 17-19 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
อากาศเย็น
ช่วงต้นและกลางเดือน ยังคงมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ จากนั้นลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ แต่ยังคงจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า
อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 17 - 19 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 60-65 %
ปริมาณฝน 0-10 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 1-2 วัน
ออกประกาศ 27 ธันวาคม 2564