Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 24 เมษายน 2561 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   24 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 24 และ 29-30 เม.ย. อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 25-28 เม.ย. มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 24 เมษายน 2561
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   16 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61  
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในวันแรกและวันสุดท้ายของสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 40-75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 23 เมษายน 2561
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   01 พ.ย. 60 -07 พ.ย. 60  
ในช่วงวันที่ 1-3 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 4-7 พ.ย. อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิ จะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ สูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.
-พื้นที่การเกษตร ในระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว ปริมาณและการกระจาย ของฝนมีน้อย เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงแล้ง
-สัตว์เลี้ยง ในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรหมั่นสังเกตหากพบสัตว์ที่ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มและรีบรักษาเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ
ออกประกาศ 01 พฤศจิกายน 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
23 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
30 เม.ย. 61 - 06 พ.ค. 61
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
07 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
14 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  
พายุฝนฟ้าคะนอง
ประมาณครึ่งแรกของเดือนจะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง และมีฝน 20-30% ของพื้นที่ จากนั้นจะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 %
ปริมาณฝน 190-250 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 15-17 วัน
ออกประกาศ 28 มีนาคม 2561