Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 5-13 องศาเซลเซียส ลมอ่อน ความเร็ว 8-15 กม./ชม.
ออกประกาศ 22 มกราคม 2564 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   22 ม.ค. 64 - 28 ม.ค. 64  
คาดหมาย
     อากาศเย็นถึงหนาว ตลอดช่วง กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 22 - 24 ม.ค. 64 ลมอ่อน ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 28 ม.ค. 64 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 22 มกราคม 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   15 ม.ค. 64 - 21 ม.ค. 64  
มีอากาศหนาวเกือบทั่วไปส่วนมากทางตอนบนของภาคในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวทั่วไป กับมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่ของจังหวัดตากในระยะครึ่งหลังของช่วง สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนเล็กน้อยร้อยละ 5 ของพื้นที่ในวันที่ 17-18 ม.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 22 มกราคม 2564
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
18 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 16-18 °C
25 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64
อากาศหนาว
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 15-17 °C
01 ก.พ. 64 - 07 ก.พ. 64
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 16-18 °C
08 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64
อากาศหนาว
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 15-17 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
อากาศเย็น
ในช่วงต้นและกลางเดือน ยังคงมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ จากนั้นลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ แต่ยังคงจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า
อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 17 - 19 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-70 %
ปริมาณฝน 5-15 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 2-3 วัน
ออกประกาศ 28 ธันวาคม 2563