Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
บริเวณพื้นราบ อากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภู มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ออกประกาศ 25 มกราคม 2563 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   24 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63  
คาดหมาย
     ในวันที่ 24 - 25 ม.ค. 63 อากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 26 - 30 ม.ค. 63 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 4-7 องศาเซลเซียส โดยมีฝยเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 24 มกราคม 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   17 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63  
มีอากาศเย็นทั่วไปตลอดช่วง กับมีอากาศหนาวบริเวณเทือกเขาและยอดภู
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 24 มกราคม 2563
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
20 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
27 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
03 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
10 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
อากาศเย็น
ในช่วงครึ่งแรกของเดือน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน มีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าและมีหมอกหนาหลายพื้นที่ จากนั้นอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า และมีอากาศร้อนตอนกลางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 19 - 21 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 %
ปริมาณฝน 10-20 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 3-4 วัน
ออกประกาศ 27 ธันวาคม 2562