Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
บริเวณพื้นราบ อากาศหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภู มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-8 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 11 ธันวาคม 2562 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   11 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 11 – 12 ธ.ค. 62 บริเวณพื้นราบอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10-16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-28 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2-8 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 13 - 17 ธ.ค. 62 บริเวณพื้นราบอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 11 ธันวาคม 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   02 ธ.ค. 62 - 08 ธ.ค. 62  
มีอากาศหนาวทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ที่อุณหภูมิลงลงจนมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 09 ธันวาคม 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
09 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
อากาศหนาว
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 15-17 °C
16 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
อากาศหนาว
สูงสุดเฉลี่ย 27-29 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 14-16 °C
23 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
อากาศหนาว
สูงสุดเฉลี่ย 27-29 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 13-15 °C
30 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63
อากาศหนาว
สูงสุดเฉลี่ย 27-29 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 14-16 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มกราคม 2563  
อากาศเย็น
จะมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป และบางช่วงอาจมีอากาศหนาวจัดบางแห่งทางตอนบนของภาคกับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ ส่วนบริเวณยอดภูและเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และจะเกิดน้ำค้างแข็งได้ในบางช่วง
อุณหภูมิสูงสุด 30 - 32 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 16 - 18 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-70 %
ปริมาณฝน 0-10 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 1-2 วัน
ออกประกาศ 02 ธันวาคม 2562