Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-15 กม./ชม.
ออกประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2562 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   19 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62  
คาดหมาย
     
ในช่วงวันที่ 19 - 20 ก.พ. 62 ทางตอนบนของภาคอากาศเย็นในเช้า โดยทางตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ส่วนในวันที่ 21- 25 ก.พ. 62 มีเมฆบางส่วนกับหมอกในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   11 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62  
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์มีฝนร้อยละ75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
18 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
25 ก.พ. 62 - 03 มี.ค. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
04 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
11 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มีนาคม 2562  
มีเมฆบางส่วน
จะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางช่วง อุณหภูมิสูงที่สุด 41–42 ซ. โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือน กับจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในบางวัน ซึ่งช่วยคลายความร้อนลงได้บ้าง
อุณหภูมิสูงสุด 35 - 37 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 24 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-70 %
ปริมาณฝน 30-40 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 3-4 วัน
ออกประกาศ 29 มกราคม 2562