Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-14 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 19 ตุลาคม 2562 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   19 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 19 - 21 ต.ค. 62 อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-14 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 22 - 24 ต.ค. 62 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 19 ตุลาคม 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   11 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62  
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้า โดยมีฝนร้อยละ 5-50 ของพื้นที่ตลอดช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 12 ต.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 18 ตุลาคม 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
14 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
21 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
28 ต.ค. 62 - 03 พ.ย. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
04 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  
อากาศเย็น
จะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป กับมีหมอกหนาบางแห่งในบางวัน ส่วนบริเวณยอดภูและเทือกเขามีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และจะมีฝนเล็กน้อยในบางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 30 - 32 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 22 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 %
ปริมาณฝน 15-30 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 2-3 วัน
ออกประกาศ 27 กันยายน 2562