Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 20 ตุลาคม 2561 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   20 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61  
คาดหมาย
     
ในช่วงวันที่ 20-21 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค
ส่วนในช่วงวันที่ 22-26 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 20 ตุลาคม 2561
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   12 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61  
มีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนมากทางตอนบนของภาคในระยะครึ่งแรกของช่วง โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 17 และ 18 ต.ค.มีฝนร้อยละ 55-70 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 19 ตุลาคม 2561
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   01 พ.ย. 60 -07 พ.ย. 60  
ในช่วงวันที่ 1-3 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อย บางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 4-7 พ.ย. อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิ จะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ สูงสุด 26-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.
-ข้าวนาปี สำหรับข้าวนาปีที่อยู่ในระยะแตกกอถึงออกรวง เกษตรกร ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกอ และหนอนกระทู้ เป็นต้น ซึ่งจะกัดกินทำให้ต้นข้าวเสียหาย ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ
-สัตว์เลี้ยง สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกัน สัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรหมั่นสังเกต หากพบสัตว์ที่ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มและรีบรักษา เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ
ออกประกาศ 01 พฤศจิกายน 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
15 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
22 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
29 ต.ค. 61 - 04 พ.ย. 61
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
05 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  
อากาศเย็น
จะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนบริเวณยอดภูและเทือกเขามีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับหมอกหนาในบางแห่ง โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ในบางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 30 - 32 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 22 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 %
ปริมาณฝน 10-20 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 2-4 วัน
ออกประกาศ 26 กันยายน 2561