Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิ เลย และหนองลำภู อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ออกประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2561 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 ก.พ. 61 - 01 มี.ค. 61  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 23-24 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งและลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค. จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2561
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   16 ก.พ. 61 - 22 ก.พ. 61  
มีอากาศเย็นทั่วไปในตอนเช้าในระยะต้นช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป เว้นแต่ในวันสุดท้ายของช่วงมีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-60 ของพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง กับมีฝนฟ้าคะนองและฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2561
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   01 พ.ย. 60 -07 พ.ย. 60  
ในช่วงวันที่ 1-3 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อย บางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 4-7 พ.ย. อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิ จะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ สูงสุด 26-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.
-ข้าวนาปี สำหรับข้าวนาปีที่อยู่ในระยะแตกกอถึงออกรวง เกษตรกร ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกอ และหนอนกระทู้ เป็นต้น ซึ่งจะกัดกินทำให้ต้นข้าวเสียหาย ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ
-สัตว์เลี้ยง สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกัน สัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรหมั่นสังเกต หากพบสัตว์ที่ป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มและรีบรักษา เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ
ออกประกาศ 01 พฤศจิกายน 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
19 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
26 ก.พ. 61 - 04 มี.ค. 61
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
05 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
12 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มีนาคม 2561  
มีเมฆบางส่วน
อากาศร้อนเกือบทั่วไป และมีฟ้าหลัวในบางวัน กับมีอากาศร้อนจัดในบางช่วง อุณหภูมิสูงที่สุด 40–42 ซ. ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของเดือน โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง 10-20 % ของพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 24 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 17 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 %
ปริมาณฝน 30-60 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 4-6 วัน
ออกประกาศ 30 มกราคม 2561