Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 11 ธันวาคม 2562 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   11 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 11 – 13 ธ.ค. 62 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-30 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 17 ธ.ค. 62 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 11 ธันวาคม 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   02 ธ.ค. 62 - 08 ธ.ค. 62  
มีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 09 ธันวาคม 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
09 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
16 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
23 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 17-19 °C
30 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มกราคม 2563  
อากาศเย็น
จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป และบางช่วงจะมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวัน โดยเฉพาะตอนบนของภาค กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาว
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 22 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-70 %
ปริมาณฝน 0-10 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 1-2 วัน
ออกประกาศ 02 ธันวาคม 2562