Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนเล็กน้อย ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 20 ตุลาคม 2563 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   20 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 20 - 21 ต.ค. 63 มีฝนร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-29 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 22 - 26 ต.ค. 63 อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นและมีลมแรง โดยมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 20 ตุลาคม 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   12 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63  
มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ เว้นแต่ในที่ 12 และ 14 ต.ค. มีฝนร้อยละ 10-60 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 15-17 ต.ค. โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดราชบุรีในวันที่ 12-14 ต.ค. จังหวัดอุทัยธานีและสมุทรสาครในวันที่ 16 ต.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรงและน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 17 ต.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 19 ตุลาคม 2563
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
19 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
26 ต.ค. 63 - 01 พ.ย. 63
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
02 พ.ย. 63 - 08 พ.ย. 63
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
09 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  
มีเมฆบางส่วน
จะมีอากาศเย็นเป็นระยะๆ ส่วนมากทางตอนบนของภาค กับมีหมอกในตอนเช้า และจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ในบางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 24 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 %
ปริมาณฝน 30-40 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 3-5 วัน
ออกประกาศ 30 กันยายน 2563