Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรี สระบุรี นครสวรรค์ และอุทัยธานี อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ออกประกาศ 25 มกราคม 2563 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   24 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 25 - 27 ม.ค. 63 มีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 30 ม.ค. 63 มีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 24 มกราคม 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   17 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63  
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาค โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในที่ 23 ม.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 24 มกราคม 2563
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
20 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
มีเมฆบางส่วน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
27 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63
มีเมฆบางส่วน
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
03 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
10 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
มีเมฆบางส่วน
ในช่วงครึ่งแรกของเดือน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน มีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะตอนบนของภาค กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ จากนั้น อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และมีอากาศร้อนตอนกลางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 24 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 %
ปริมาณฝน 10-20 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 3-4 วัน
ออกประกาศ 27 ธันวาคม 2562