Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 19 เมษายน 2564 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   18 เม.ย. 64 - 24 เม.ย. 64  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 18 - 19 เม.ย. 64 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 20 - 24 เม.ย. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 18 เมษายน 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   09 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64  
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปตลอดช่วง โดยมีฝนร้อยละ 10-55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในบางวันและมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 10 เม.ย. และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสิงห์บุรีในวันที่ 9, 11 และ 13 เม.ย. บริเวณจังหวัดสระบุรีในวันที่ 9 และ 12 เม.ย. บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 11 เม.ย. บริเวณจังหวัดอุทัยธานีในวันที่ 11 และ 14 เม.ย. บริเวณจังหวัดอ่างทองในวันที่ 11 และ 15 เม.ย. บริเวณจังหวัดชัยนาทในวันที่ 12 - 14 เม.ย. บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ในวันที่ 13 เม.ย. บริเวณจังหวัดลพบุรีในวันที่ 13 - 14 เม.ย. และบริเวณจังหวัดราชบุรีในวันที่ 14 เม.ย.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 16 เมษายน 2564
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
19 เม.ย. 64 - 25 เม.ย. 64
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
26 เม.ย. 64 - 02 พ.ค. 64
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
03 พ.ค. 64 - 09 พ.ค. 64
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  
พายุฝนฟ้าคะนอง
ในช่วงต้นเดือนลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป กับมีฝนร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ จากนั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง
อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 27 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 80-85 %
ปริมาณฝน 190-230 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 14-17 วัน
ออกประกาศ 26 มีนาคม 2564