Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานี และนครสวรรค์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ออกประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2562 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   19 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62  
คาดหมาย
     
ในช่วงวันที่ 19 - 20 ก.พ. 62 มีเมฆบางส่วนกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ส่วนในช่วงวันที่ 21 - 25 ก.พ. 62 มีเมฆบางส่วนกับหมอกในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   11 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62  
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันแรกและวันสุดท้ายของสัปดาห์มีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
18 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
25 ก.พ. 62 - 03 มี.ค. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
04 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
11 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 26-28 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มีนาคม 2562  
มีเมฆบางส่วน
อากาศจะร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในบางช่วง โดยเฉพาะตอนบนของภาคและในช่วงครึ่งหลังของเดือน อุณหภูมิสูงที่สุด 41 – 42 ซ. กับจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในบางวัน ซึ่งช่วยคลายความร้อนลงได้บ้าง
อุณหภูมิสูงสุด 36 - 38 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-70 %
ปริมาณฝน 20-30 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 2-3 วัน
ออกประกาศ 29 มกราคม 2562