Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 10 สิงหาคม 2563 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   09 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 9 - 10 ส.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 11 - 15 ส.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 09 สิงหาคม 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   03 ส.ค. 63 - 09 ส.ค. 63  
มีฝนร้อยละ 30-70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 4 ส.ค. มีฝนร้อยละ 90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสระบุรีในวันที่ 4 ส.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 10 สิงหาคม 2563
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
10 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
17 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
24 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
31 ส.ค. 63 - 06 ก.ย. 63
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กันยายน 2563  
พายุฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 27 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 %
ปริมาณฝน 240-290 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 18-21 วัน
ออกประกาศ 23 กรกฎาคม 2563