Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.
ออกประกาศ 22 มกราคม 2564 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   22 ม.ค. 64 - 28 ม.ค. 64  
คาดหมาย
     อากาศเย็น ตลอดช่วง กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 22 มกราคม 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   15 ม.ค. 64 - 21 ม.ค. 64  
มีอากาศหนาวเกือบทั่วไปในวันแรกและระยะครึ่งหลังของช่วง ส่วนวันอื่น ๆ มีอากาศเย็นทั่วไป
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 22 มกราคม 2564
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
18 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
25 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 17-19 °C
01 ก.พ. 64 - 07 ก.พ. 64
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
08 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 17-19 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
อากาศเย็น
ในช่วงต้นและกลางเดือน ยังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป และมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ จากนั้นลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 24 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-70 %
ปริมาณฝน 10-20 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 3-4 วัน
ออกประกาศ 28 ธันวาคม 2563