Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
ท้องฟ้าโปร่ง กับมีอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 18-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ออกประกาศ 07 ธันวาคม 2564 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   07 ธ.ค. 64 - 13 ธ.ค. 64  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 7 – 8 ธ.ค. 64 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 9 – 13 ธ.ค. 64 อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 07 ธันวาคม 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   29 พ.ย. 64 - 05 ธ.ค. 64  
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวเกือบทั่วไปในวันสุดท้ายของสัปดาห์ และมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 06 ธันวาคม 2564
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
06 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
13 ธ.ค. 64 - 19 ธ.ค. 64
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
20 ธ.ค. 64 - 26 ธ.ค. 64
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
27 ธ.ค. 64 - 02 ม.ค. 65
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 27-29 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 17-19 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มกราคม 2565  
อากาศเย็น
ยังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ ส่วนมากตอนบนของภาค กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาว
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 22 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 60-65 %
ปริมาณฝน 0-10 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 1-2 วัน
ออกประกาศ 23 พฤศจิกายน 2564