Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ออกประกาศ 01 เมษายน 2563 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   31 มี.ค. 63 - 06 เม.ย. 63  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 30 มี.ค. - 1 และ 5-6 เม.ย 63 อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-42 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในวันที่ 2 - 4 เม.ย. 63 อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 31 มีนาคม 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   23 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63  
มีอากาศร้อนทั่วไปตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะต้นและปลายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 30 มีนาคม 2563
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
30 มี.ค. 63 - 05 เม.ย. 63
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
06 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
13 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
20 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  
พายุฝนฟ้าคะนอง
ในระยะครึ่งแรกของเดือนยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งทางตอนบนของภาค กับมีฝนร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ จากนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง
อุณหภูมิสูงสุด 35 - 37 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 27 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 80-85 %
ปริมาณฝน 130-190 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 13-15 วัน
ออกประกาศ 27 มีนาคม 2563