สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 6 (27/2566) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มกราคม 2566)

วันที่ข้อมูล 21 มกราคม 2566
|