สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 8 (29/2566) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 22 - 25 มกราคม 2566)

ในช่วงวันที่ 22-25 มกราคม 2566 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง
วันที่ข้อมูล 22 มกราคม 2566
|