สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 14 (35/2566) (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 25 - 30 มกราคม 2566)

ในช่วงวันที่ 25 - 27 มกราคม 2566 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง
วันที่ข้อมูล 25 มกราคม 2566
|