สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 9 (79/2566) (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2566)

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้
วันที่ข้อมูล 13 มีนาคม 2566
|