สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182
เตือนภัยที่กำลังมีผล
พื้นที่เตือนภัยเหตุการณ์ฝนหนัก คลื่นลมแรง อากาศร้อน และอากาศหนาว