รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง

แผ่นดินไหวขนาด 4.2
จุดศูนย์กลาง: ประเทศพม่า (Myanmar)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 19 กุมภาพันธ์ 2562 03:31 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 18 กุมภาพันธ์ 2562 20:31 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 20.87, 98.65
ลึกจากผิวดิน: 10 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง