รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง1.8

แผ่นดินไหวขนาด 1.8
จุดศูนย์กลาง: อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (Amphoe MaeLao, ChiangRai)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 14 ธันวาคม 2560 09:00 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 14 ธันวาคม 2560 02:00 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 19.78, 99.75
ลึกจากผิวดิน: 4 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง