รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง

แผ่นดินไหวขนาด 1.9
จุดศูนย์กลาง: ประเทศพม่า (Myanmar)
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 19 กรกฎาคม 2562 22:28 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 19 กรกฎาคม 2562 15:28 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 18.88, 97.49
ลึกจากผิวดิน: 10 กิโลเมตร
รายงานแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง (ย้อนหลัง)