ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรูปแบบ pdf
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565)"

ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565
     มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยบริเวณทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่าง มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง โดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 30 พ.ค. 65

        จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

        ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น.

        กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.

       

       

        (ลงชื่อ) ชมภารี ชมภูรัตน์

        (นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์)

        อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

       ประกาศที่ผ่านมา
ลำดับ เตือนภัย ฉบับที่ ลงวันที่
1 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565) 3 27 พฤษภาคม 2565
2 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2565) 2 27 พฤษภาคม 2565
3 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2565) 1 26 พฤษภาคม 2565
4 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ (มีผลกระทบถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565) 11 23 พฤษภาคม 2565
5 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ (มีผลกระทบถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565) 10 23 พฤษภาคม 2565
6 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ (มีผลกระทบถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565) 9 22 พฤษภาคม 2565
7 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ (มีผลกระทบถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565) 8 22 พฤษภาคม 2565
8 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ (มีผลกระทบถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565) 7 21 พฤษภาคม 2565
9 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้(มีผลกระทบถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565) 6 21 พฤษภาคม 2565
10 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ (มีผลกระทบถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565) 5 20 พฤษภาคม 2565
11 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2565) 4 20 พฤษภาคม 2565
12 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2565) 3 19 พฤษภาคม 2565
13 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2565) 2 19 พฤษภาคม 2565
14 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2565) 1 18 พฤษภาคม 2565
15 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน 8 17 พฤษภาคม 2565
16 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน 7 17 พฤษภาคม 2565
17 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน 6 16 พฤษภาคม 2565
18 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565) 5 16 พฤษภาคม 2565
19 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565) 4 15 พฤษภาคม 2565
20 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565) 3 15 พฤษภาคม 2565
21 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565) 2 14 พฤษภาคม 2565
22 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2565) 1 14 พฤษภาคม 2565
23 พายุ “อัสนี” บริเวณอ่าวเบงกอล 13 12 พฤษภาคม 2565
24 พายุ “อัสนี” บริเวณอ่าวเบงกอล 12 11 พฤษภาคม 2565
25 พายุ “อัสนี” บริเวณอ่าวเบงกอล 11 11 พฤษภาคม 2565
26 พายุ “อัสนี” บริเวณอ่าวเบงกอล 10 10 พฤษภาคม 2565
27 พายุ “อัสนี” บริเวณอ่าวเบงกอล 9 10 พฤษภาคม 2565
28 พายุ “อัสนี” บริเวณอ่าวเบงกอล 8 09 พฤษภาคม 2565
29 พายุ “อัสนี” บริเวณอ่าวเบงกอล 7 09 พฤษภาคม 2565
30 พายุ “อัสนี” บริเวณอ่าวเบงกอล 6 08 พฤษภาคม 2565
31 พายุดีเปรสชันบริเวณอ่าวเบงกอล 5 08 พฤษภาคม 2565
32 พายุดีเปรสชั่นบริเวณอ่าวเบงกอล 4 07 พฤษภาคม 2565
33 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง 3 07 พฤษภาคม 2565
34 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง 2 07 พฤษภาคม 2565
35 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง 1 06 พฤษภาคม 2565
36 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 11 02 พฤษภาคม 2565
37 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 10 02 พฤษภาคม 2565
38 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565) 9 01 พฤษภาคม 2565
39 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565) 8 01 พฤษภาคม 2565
40 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565) 7 30 เมษายน 2565
41 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565) 6 30 เมษายน 2565
42 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565) 5 29 เมษายน 2565
43 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565) 4 29 เมษายน 2565
44 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565) 3 28 เมษายน 2565