ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรูปแบบ pdf
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561)"

ฉบับที่ 36 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561
     คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตร และบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน

        อนึ่ง บริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งต่อไปอีก 1 วัน ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ในระยะนี้ไว้ด้วย

        ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้และภาคตะวันออก

        จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือ สายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

       

        ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น.

        กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

       

        (ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย

        (นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)

        อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

       ประกาศที่ผ่านมา
ลำดับ เตือนภัย ฉบับที่ ลงวันที่
1 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 35 20 มิถุนายน 2561
2 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 34 19 มิถุนายน 2561
3 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 33 19 มิถุนายน 2561
4 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 32 19 มิถุนายน 2561
5 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 31 19 มิถุนายน 2561
6 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 30 18 มิถุนายน 2561
7 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 29 18 มิถุนายน 2561
8 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 28 18 มิถุนายน 2561
9 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 27 18 มิถุนายน 2561
10 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 26 17 มิถุนายน 2561
11 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 25 17 มิถุนายน 2561
12 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 24 17 มิถุนายน 2561
13 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 23 17 มิถุนายน 2561
14 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 22 17 มิถุนายน 2561
15 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 21 16 มิถุนายน 2561
16 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 20 16 มิถุนายน 2561
17 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 19 16 มิถุนายน 2561
18 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 18 15 มิถุนายน 2561
19 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 17 15 มิถุนายน 2561
20 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 16 15 มิถุนายน 2561
21 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 15 15 มิถุนายน 2561
22 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 14 14 มิถุนายน 2561
23 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 13 14 มิถุนายน 2561
24 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 12 14 มิถุนายน 2561
25 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 11 14 มิถุนายน 2561
26 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 10 13 มิถุนายน 2561
27 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 9 13 มิถุนายน 2561
28 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 8 13 มิถุนายน 2561
29 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 7 13 มิถุนายน 2561
30 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 6 12 มิถุนายน 2561
31 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 5 12 มิถุนายน 2561
32 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 4 12 มิถุนายน 2561
33 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2561) 3 12 มิถุนายน 2561
34 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2561) 2 11 มิถุนายน 2561
35 คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2561) 1 11 มิถุนายน 2561
36 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561) 15 11 มิถุนายน 2561
37 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561) 14 11 มิถุนายน 2561
38 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561) 13 10 มิถุนายน 2561
39 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561) 12 10 มิถุนายน 2561
40 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561) 11 10 มิถุนายน 2561
41 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561) 10 10 มิถุนายน 2561
42 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561) 9 09 มิถุนายน 2561
43 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561) 8 09 มิถุนายน 2561
44 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561) 7 09 มิถุนายน 2561
45 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561) 6 09 มิถุนายน 2561
46 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561) 5 08 มิถุนายน 2561
47 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้(มีผลกระทบในช่วงวันที่ 8-11 มิถุนายน 2561) 4 08 มิถุนายน 2561
48 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้(มีผลกระทบในช่วงวันที่ 8-11 มิถุนายน 2561) 3 08 มิถุนายน 2561
49 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 8-11 มิถุนายน 2561) 2 08 มิถุนายน 2561
50 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้(มีผลกระทบในช่วงวันที่ 8-11 มิถุนายน 2561) 1 07 มิถุนายน 2561
51 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ 20 07 มิถุนายน 2561
52 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ 19 07 มิถุนายน 2561
53 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ 18 06 มิถุนายน 2561
54 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ 17 06 มิถุนายน 2561
55 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ 16 06 มิถุนายน 2561
56 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ 15 06 มิถุนายน 2561
57 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ 14 05 มิถุนายน 2561
58 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ 13 05 มิถุนายน 2561
59 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ 12 05 มิถุนายน 2561
60 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ 11 05 มิถุนายน 2561
61 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ 10 04 มิถุนายน 2561
62 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ 9 04 มิถุนายน 2561
63 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ 8 04 มิถุนายน 2561
64 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 7 04 มิถุนายน 2561
65 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 6 03 มิถุนายน 2561
66 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 5 03 มิถุนายน 2561
67 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 4 03 มิถุนายน 2561
68 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 3 03 มิถุนายน 2561
69 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 2 02 มิถุนายน 2561
70 พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 1 02 มิถุนายน 2561