ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรูปแบบ pdf
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุโซนร้อน “เบบินคา”"

ฉบับที่ 17 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561
     เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันนี้ (14 ส.ค. 61) พายุโซนร้อน “เบบินคา” (BEBINCA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 300 กิโลเมตร ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไหหลำ ประเทศจีน หรือที่ละติจูด 21.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 113.6 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เกือบไม่เคลื่อนที่ คาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศลาวในช่วงวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 โดยจะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง รวมถึงดินโคลนถล่มไว้ด้วย

        สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร และอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วง ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย

        จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.tmd.go.th หรือ สายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

        ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น.

        กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 23.00 น.

       

        (ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย

        (นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)

        อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

       ประกาศที่ผ่านมา
ลำดับ เตือนภัย ฉบับที่ ลงวันที่
1 พายุโซนร้อน “เบบินคา” 16 14 สิงหาคม 2561
2 พายุโซนร้อน “เบบินคา” 15 14 สิงหาคม 2561
3 พายุโซนร้อน “เบบินคา” 14 13 สิงหาคม 2561
4 พายุโซนร้อน “เบบินคา” 13 13 สิงหาคม 2561
5 พายุโซนร้อน “เบบินคา” 12 13 สิงหาคม 2561
6 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 11 13 สิงหาคม 2561
7 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 10 12 สิงหาคม 2561
8 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 9 12 สิงหาคม 2561
9 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 8 12 สิงหาคม 2561
10 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 7 12 สิงหาคม 2561
11 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 6 11 สิงหาคม 2561
12 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 5 11 สิงหาคม 2561
13 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 4 11 สิงหาคม 2561
14 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 3 11 สิงหาคม 2561
15 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 2 10 สิงหาคม 2561
16 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 1 10 สิงหาคม 2561
17 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 23 10 สิงหาคม 2561
18 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 22 09 สิงหาคม 2561
19 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 21 09 สิงหาคม 2561
20 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 20 09 สิงหาคม 2561
21 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 19 08 สิงหาคม 2561
22 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 18 08 สิงหาคม 2561
23 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 17 08 สิงหาคม 2561
24 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 16 08 สิงหาคม 2561
25 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 15 07 สิงหาคม 2561
26 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 14 07 สิงหาคม 2561
27 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 13 07 สิงหาคม 2561
28 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 12 07 สิงหาคม 2561
29 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 11 06 สิงหาคม 2561
30 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 10 06 สิงหาคม 2561
31 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 9 06 สิงหาคม 2561
32 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 8 06 สิงหาคม 2561
33 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 7 05 สิงหาคม 2561
34 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 6 05 สิงหาคม 2561
35 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 5 05 สิงหาคม 2561
36 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 4 05 สิงหาคม 2561
37 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 3 04 สิงหาคม 2561
38 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 2 04 สิงหาคม 2561
39 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย 1 03 สิงหาคม 2561
40 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยตอนบน 11 31 กรกฎาคม 2561
41 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยตอนบน 10 30 กรกฎาคม 2561
42 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยตอนบน 9 30 กรกฎาคม 2561
43 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยตอนบน 8 29 กรกฎาคม 2561
44 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยตอนบน 7 29 กรกฎาคม 2561
45 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยตอนบน 6 28 กรกฎาคม 2561
46 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยตอนบน 5 28 กรกฎาคม 2561
47 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยตอนบน 4 27 กรกฎาคม 2561
48 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยตอนบน 3 27 กรกฎาคม 2561
49 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยตอนบน 2 26 กรกฎาคม 2561
50 คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยตอนบน 1 26 กรกฎาคม 2561
51 พายุดีเปรสชัน 11 24 กรกฎาคม 2561
52 พายุดีเปรสชัน 10 24 กรกฎาคม 2561
53 พายุดีเปรสชัน 9 24 กรกฎาคม 2561
54 พายุดีเปรสชัน 8 24 กรกฎาคม 2561
55 พายุดีเปรสชัน 7 23 กรกฎาคม 2561
56 พายุดีเปรสชัน 6 23 กรกฎาคม 2561
57 พายุดีเปรสชัน 5 23 กรกฎาคม 2561
58 พายุดีเปรสชัน 4 23 กรกฎาคม 2561
59 พายุดีเปรสชัน 3 22 กรกฎาคม 2561
60 พายุดีเปรสชัน 2 22 กรกฎาคม 2561
61 พายุดีเปรสชัน 1 22 กรกฎาคม 2561
62 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 3 22 กรกฎาคม 2561
63 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 2 21 กรกฎาคม 2561
64 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 1 21 กรกฎาคม 2561
65 พายุ “เซินติญ” 12 20 กรกฎาคม 2561
66 พายุ “เซินติญ” 11 20 กรกฎาคม 2561
67 พายุ “เซินติญ” 10 19 กรกฎาคม 2561
68 พายุ “เซินติญ” 9 19 กรกฎาคม 2561
69 พายุ “เซินติญ” 8 19 กรกฎาคม 2561
70 พายุ “เซินติญ” 7 19 กรกฎาคม 2561
71 พายุ “เซินติญ” 6 18 กรกฎาคม 2561
72 พายุ “เซินติญ” 5 18 กรกฎาคม 2561
73 พายุ “เซินติญ” 4 18 กรกฎาคม 2561
74 พายุ “เซินติญ” 3 18 กรกฎาคม 2561
75 พายุ “เซินติญ” 2 17 กรกฎาคม 2561
76 พายุ “เซินติญ” 1 17 กรกฎาคม 2561
77 ฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561) 23 17 กรกฎาคม 2561
78 ฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561) 22 17 กรกฎาคม 2561
79 ฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 1-19 กรกฎาคม 2561) 21 16 กรกฎาคม 2561
80 ฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2561) 20 16 กรกฎาคม 2561
81 ฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2561) 19 16 กรกฎาคม 2561
82 ฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2561) 18 16 กรกฎาคม 2561
83 ฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2561) 17 15 กรกฎาคม 2561
84 ฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2561) 16 15 กรกฎาคม 2561
85 ฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2561) 15 15 กรกฎาคม 2561
86 ฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14-19 กรกฎาคม 2561) 14 14 กรกฎาคม 2561